Tapuda trampa için istenen belgeler

Tapuda takas işlemi anlamına gelen tapuda trampa için istenen belgeleri sizler için derledik...

Tapuda trampa için istenen belgeler

Takas yapma anlamına gelen trampa işlemi, taşınır ya da taşınmaz malın başka bir mal ile değiştirme işlemine denir. Peki, tapuda trampa için istenen belgeler nelerdir? Trampa edilecek malların ise değerlerinin aynı olması gerekmiyor. 

Farklı il ya da ilçelerde olan taşınmaz malların trampasıda gerçekleşebiliyor. Bu gibi durumlarda trampa, taşınmazların bulunduğu il ya da ilçelerden birinde yapılabiliyor. Peki, tapuda trampa için istenen belgeler nelerdir? 

Tapuda trampa işleminin yapılabilmesi için tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Her sene devlet tarafından belirlenen tapu trampa harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında alınıyor. Trampa işlemleri ile ilgili hükümler Borçlar Kanunu'nda yer alıyor. Trampa işleminin gerçekleşebilmesi için istenen belgelerin tamamı aşağıda yer alıyor. 

Tapuda trampa işleminin yapılabilmesi için gerekli evrakların tamamlanması ve harcın ödenmesi gerekiyor. 

Tapuda trampa için istenen belgeler

* Trampa yapılacak taşınmazlara ait tapu senetleri
* Trampa yapılacak maliklerin ya da yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları
* Takas yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı
* Akitte taraflardan biri ya da ikisi kanuni temsilcisi ile temsil edilecek ise ayrıca temsil belgesi
* Taşınmaza ait ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge