Tapuyu nasıl iptal ettireceksiniz?

Tapu sicilindeki tescilin düzeltilmesi için açılan tapu iptal davaları hakkında merak ettikleriniz burada

Tapuyu nasıl iptal ettireceksiniz?

Tapu iptal davaları, tapu sicilindeki tescilin düzeltilmesi amacıyla açılıyor. Pek çok kişinin kafasını meşgul eden tapu iptal davaları için gerekli şartlar şöyle:

*Ortada haklı bir sebep olmaksızın,

*Bir kütüğe yazım,

*Tescilin değiştirilmesi,

*Terkini ile bir ayni hakla zedelenmesi.

Tapu iptal davası nasıl açılır?
Yukarıda belirttiğimiz şartların oluşmasından sonra gelelim bu davaların nasıl açıldığına. Taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan tapu iptal davalarında, tapu kayıtları getirtilerek, kayıt sebepleri araştırılır. Şahitler dinlendikten sonra keşif yapılır ve uzman kişinin mütalaası alınarak, karara bağlanır.

Tabii tapuda dikkat edilmesi gereken hususlar da mevcut. Bunları ise aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkün;

- Doğru yer ve kişiye dava açıldığından emin olmak,

- Kadastro Müdürlüğü'nde müracaat ederek, kadastro çalışanına pafta uygulaması yaptırmak,

- Uygulama sonucunda taşınmazın tapuda kimin adına kayıtlı olduğunu tespit etmek,

- Taşınmazın değerini dilekçede belirtmek.