Tarlabaşı'nda iğneyle kuyu kazıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tarlabaşı Kentsel dönüşümünde "iğneyle kuyu kazar" gibi iş yaptıklarını belirterek: "İlçe sınırları içindeki en güzel dönüşüm Tarlabaşı Dönüşüm Projesi oldu..." dedi

Tarlabaşı'nda iğneyle kuyu kazıldı

Beyoğlu kentsel dönüşümünün tüm zorluklara karşın önemli mesafeler kaydettiğini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilçede adeta iğneyle kuyu kazdıklarını söyledi. Demircan, Tarlabaşı binalarının 25-50 metrekare üzerine oturan karakterinin, zaman içinde ihtiyaçlara yanıt veremez hale geldiğini vurguladı.

Dönüşüm "modern" ihtiyaçlara uygun bir şehir yarattı
Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Arap Gayrimenkul Yatırı Forumunda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, başta otopark ve küçük parselasyonda yaşamak ve risklerle içli dışlı mekanlara karşılık yürütülen dönüşüm sürecinin modern ihtiyaçlara yanıt sağladığını söyledi. Demircan, söz konusu mekanları kurtarma adına bulabildikleri tek çıkış yolununu ada bazında projeleri görmek olduğunu belirterek:

Tarlabaşı'nda iğneyle kuyu kazıldı

"25-50 metre küçük yapıları içten birleştirecek, altında ihtiyacımız olan otoparkları yapacak, ama dış mekanlarını aynı koruyacak ve böylelikle birebir geçmişi yaşatmaya devam etmiş; ama içeriden otoparkıyla, modern ihtiyaçlarıyla bugüne hitap edecek bir yaklaşım oldu" ifadelerini kullandı.

En Güzeli Tarlabaşı Dönüşümü oldu"
İlçe sınırları içerisindeki en güzel dönüşümün Tarlabaşı Dönüşüm Projesi olduğunun da altını çizen Demircan, iğneyle kuyu kazıldığını ancak sürecin başarılı bir biçimde sürdürüldüğünü iddia etti.