TOKİ Aksaray Zafer Mahallesi 7. etap başvuruları başladı

TOKİ Aksaray Zafer Mahallesi 7.etap konut seçim dönemi 16 Eylül 2013 itibariyle başladı. Projede konut fiyatları 48 bin 866 TL'den başlıyor.

TOKİ Aksaray Zafer Mahallesi 7. etap başvuruları başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayat verilen Aksaray Zafer Mahallesi TOKİ Evleri kapsamında 652 konut için seçme dönemi start aldı.
2+1 olarak tasarlanan TOKİ Aksaray Zafer Mahallesi 7. etap'ta daire fiyatları 48 bin 866 lira ile 80 bin 714 lira arasında değişiyor.

TOKİ tarafından yayımlanan proje ve başvuru ayrıntıları ise şöyle;

AKSARAY MERKEZ ZAFER MAH. 7 ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 652 KONUT)BAŞVURU DUYURUSU
“Aksaray Merkez Zafer Mah.7.Etap ”Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 652 konut 24 Haziran-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi aracılığı ile aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Aksaray il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)
3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
4. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
5. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)
6. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,
2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,
3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
7. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Başvuru sahipleri;
1. T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.
2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 24 Haziran – 24 Temmuz 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve 4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca 1.000 TL başvuru bedeli alınacaktır.
4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuruların kabul edileceği yer : T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
· Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
· Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
Ayrıca,
· Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”
· Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,
· Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğütarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.
Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :
1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
3. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 12 Ağustos 2013 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi’nden geri alabilecektir.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 06 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.
1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,
2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
3. En az %40 Engelli Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası, Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;
· Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.
· Konut sayısının %30’u kadar yedek alıcı belirlenecektir.
· Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır.
Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
Asil hak sahipleri 19 Ağustos-13 Eylül 2013 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri ise 16-20 Eylül 2013 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıda yer alan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve son 1 (bir) yıldır Aksaray il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.)
2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi sözleşme imzalama işlemleri sırasında T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi’ne ibraz ederek sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir.
(1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar)
Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.
1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.4/6
1. kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori engelli vatandaşlar ile 4. kategoride belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 19 Ağustos-13 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirecektir.
Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesinde Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı yatıracaklardır.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre 16-20 Eylül 2013 tarihleri arasında işlemlerini yapacaklardır.
Sözleşme imzalama işlemleri sırasında evrak getirmeyen, Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;
a) 19 Ağustos-13 Eylül 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray şubesinde “Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları T.Halk Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;
19 Ağustos-13 Eylül 2013 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.5/6
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Firma Bilgisi: TOKİ

Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki  53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

12 Projede 15 Bin Konut Satışa Çıkıyor

12 Projede 15 Bin Konut Satışa Çıkıyor

10 Dilde Çalışanla  Lüks Yatırımcı Avı

10 Dilde Çalışanla Lüks Yatırımcı Avı

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

EN ÇOK OKUNANLAR