TOKİ Erzincan Çukurkuyu başvurularında yarın son gün

TOKİ Erzincan Çukurkuyu projesinde 48 adet konuta başvuru süreci 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle sona erecek.

TOKİ Erzincan Çukurkuyu başvurularında yarın son gün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca inşa edilen TOKİ Erzincan Çukurkuyu projesinde 20 Ağustos’ta satışa çıkarılan 48 adet konuta başvuru dönemi 30 Eylül akşamına kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası’nın Erizncan Merkez Şubesi’ne yapılacak.

3+1 olarak tasarlanan TOKİ Erzincan Çukurkuyu evleri, 64 bin ile 127 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılacak. 120 ve 180 aylık vadelerin yapılacağı projede aylık taksitler ise 314 lira ila 903 lira arasında değişecek. TOKİ Kütahya Pazarlar evlerine başvuru yapacak kişilerde T.C vatandaşı olma dışında başka bir şart aranmayacak.

TOKİ Erzincan Çukurkuyu evlerine başvuru şartları ise aşağıda:

Kişinin

1. T.C. vatandaşı olması,

2.Erzincan il nüfusuna kayıtlı olması veya Çukurkuyu ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecek.)

B1 tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için;

 Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamakta.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmekte)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edecekler.

3.Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

4.Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız konut bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar.

5.Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacak.