TOKİ Eskişehir Odunpazarı Karapınar 2015 başvuruları 13 Mart’ta!

TOKİ Eskişehir Odunpazarı Karapınar 2015 projesi kapsamında toplam 40 adet konutun başvuru süreci 13 Mart 2015 tarihinde başlıyor.

TOKİ Eskişehir Odunpazarı Karapınar 2015 başvuruları 13 Mart’ta!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Eskişehir'de hayata geçirilen TOKİ Eskişehir Odunpazarı Karapınar 2015 projesinde 40 adet konutun başvuru dönemi 13 Mart 2015 tarihinde başlıyor. Ziraat Bankası'nın tüm şubelerine yapılabilecek başvurular, 30 Haziran 2015 tarihine kadar devam edecek.

Daire fiyatlarının 115 bin TL ile 189 bin TL arasında değiştiği TOKİ Eskişehir Odunpazarı Karapınar projesi 2015 için 96, 108 ve 120 aylık vadeler yapılıyor. Proje konutları için aylık taksitler ise 764 TL'den başlıyor.

TOKİ Eskişehir Odunpazarı Karapınar 2015 projesi için TOKİ tarafından yayınlanan bilgilendirme aşağıda yer alıyor;

• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat 96 ay vade, %15 peşinat 108 ay vade ve %25 peşinat 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI'dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

•Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

•Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

• "Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları" şartları kaldırılmıştır.

• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutların satışı teslimli olarak gerçekleştirilecektir.

• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

• Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

• Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
 

Firma Bilgisi: Toki