TOKİ Kütahya Pazarlar başvuruları 31 Mart’ta sona eriyor

TOKİ Kütahya Pazarlar projesi kapsamında satışa çıkarılan 70 adet konutun başvuru dönemi 31 Mart 2015 tarihinde yani yarın sona eriyor.

TOKİ Kütahya Pazarlar başvuruları 31 Mart’ta sona eriyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya'da inşa edilen TOKİ Kütahya Pazarlar projesinde 70 adet konutun 2 Mart'ta başlayan başvuru süreci 31 Mart'ta bitiyor. Konutlar için başvurular, Ziraat Bankası'nın ilgili tüm şubelerine yapılacak.

Fiyatların 73 bin TL ile 90 bin TL arasında değiştiği TOKİ Kütahya Pazarlar projesinde yüzde 12'lik peşinat ödemesi verilecek. 180 aya kadar vadelendirme yapılacak projede aylık taksitler 357 TL'den başlayacak.

TOKİ Kütahya Pazarlar projesine başvuru şartları ise aşağıda yer alıyor;

"1. T.C. vatandaşı olması,

2. Kütahya il nüfusuna kayıtlı olması veya Pazarlar ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

B1 tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için de;

Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

3. Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

4. Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız konut bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

5. Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır."
 

Firma Bilgisi: Toki