Toki Restorasyon Kredisi 2016 başvuruları

Toki, yıkılma ve yok olma tehlikesi yaşayan tarihsel değerleri 2016 yılında da gelecek nesillere kazandıracak. İşte Toki Restorasyon Kredisi 2016 başvuruları...

Toki Restorasyon Kredisi 2016 başvuruları

Toki, yıkılma ve yok olma tehlikesi yaşayan tarihsel değerleri 2016 yılında da gelecek nesillere kazandıracak. İşte Toki Restorasyon Kredisi 2016 başvuruları... 1 Nisan - 29 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular Toki'ye bizzat ya da Toki'nin İstanbul Hizmet Binası adresine kargo ve diğer posta araçları ile yapılabilecek. 

Toki Restorasyon Kredisi 2016 başvuru süreci 

Krediden yararlanarak mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen gayrimenkul sahibi başvurusunu, idare tarafından ilan edilmiş olan 1 Nisan - 29 Nisan 2016 tarihleri arasında bizzat yapabileceği gibi kargo ve diğer posta araçlarıyla da yapabilecektir. Başvuru dilekçesi ile birlikte verilmesi gereken evraklar ise şöyle; 

Toki Restorasyon Kredisi başvuru belgeleri

* Onarılacak eserin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve ve restorasyon projeleri, kurul karar yazıları, restorasyon raporu,

* Onaylı projeye göre düzenlenmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve çerçevesinde detaylı keşif raporu, 

* Grafik olarak gösterilmiş iş programı,

* Yapının dışını, içini ve çevresini detaylı olarak gösteren tanıtıcı nitelikteki fotoğraflar (en az 9x12 cm boyutlarında),

* Arsa ve bina durumunu gösteren, belediyesinden onaylı 1/200 veya 1/500 ölçekli vaziyet planı,

* Tapu örneği ve çaplı tasarruf vesikası, 

* Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi. 

Kredi kullanılacak olan taşınmzın mülkiyeti hisseli ise, hissedarların her birinin ayrı ayrı dilekçe, nüfus örneği, ikametgah belgesi ve mevafakatname vermesi veya hissedarlardan birine vekaletname vermesi gerekmektedir.