Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı başladı

Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin katılımıyla Safranbolu'da başladı

Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı başladı

Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin katılımıyla Safranbolu'da başladı. Bakan İdris Güllüce, siyasi kararlılıklarının bir göstergesi olarak üst düzey bir konferans düzenlemeye karar verdiklerini ve burada çok önemli bilim insanlarının bulunduğunu ifade etti.

Küresel iklim değişikliği tüm dünyanın sorunu
Küresel iklim değişikliğinin bütün dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu belirten Bakan Güllüce, konuşmasına şöyle devam etti:

"BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çatısı altında bulunan ülkeler, Kyoto Protokolü yerine yeni bir iklim değişikliği anlaşmasını kabul etme eşiğine gelmiştir. Ülkelerin yanı sıra bölgesel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler de bu yeni sürece ilişkin girişimlerde bulunmaktadır, dünyamızın geleceğini garanti altına almak için azami çaba sarf etmektedir. Biz de EİT üyesi ülkeler olarak iklim değişikliğiyle mücadele adına iş birliği içinde bu konferansı organize ettik. Konferansın gündemini oluştururken bölgemizin iklim değişikliği bağlamında önceliklerini göz önünde bulundurduk. Bütün üye ülkeler için, yeni anlaşmaya katkı sağlama kararlılıklarını gösterme ve sürece ilişkin beklentilerini ifade etme fırsatı yakalamaya çalıştık."

Uluslararası kuruluşların değerli temsilcilerine katkılarını, görüşlerini sunma platformu oluşturduklarını ifade eden Bakan Güllüce: "Bu çerçevede konferansın ilk gününü iklim değişikliğinin etkileriyle iklim değişikliğine uyum konusuna ayırdık. Uluslararası toplum iklim değişikliğine uyuma en az sera gazı emisyonlarının azaltılması kadar önem ve öncelik vermektedir. Özellikle küresel emisyonlardaki tarihsel sorumluluğu son derece az ülkeler yeni anlaşmada uyum ve azaltma eşit derecede ağırlık verilmesi için yoğun bir şekilde müzakerelerini sürdürmektedir" diye konuştu.

 Safranbolu'yu özellikle seçmiş bulunuyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, ayrıca bölgelerindeki iklim değişikliğiyle mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak taslağını hazırladıkları Safranbolu Deklarasyonu'nu yaptıkları görüşmeler ve edindikleri bilgiler ışığında nihai hale getireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Safranbolu'yu özellikle Bakanlığımız seçmiştir. Safranbolu Anadolu'da UNESCO tarafından korunmaya alınmış ve eşi az kalmış dünya mirası ilçelerimizden birisi, dünyanın yeterince farkına varmadığını düşündüğümüz, mücevher kıymetinde olan bir ilçemiz. O yüzden Safranbolu'yu özellikle seçmiş bulunuyoruz. Konferansın son gününde ise EİT üye ülkelerinin sayın bakanları veya üst düzey bürokratları yeni anlaşmaya ilişkin bildirimlerde bulunacaktır. Hazırlayacağımız Safranbolu Deklarasyonu da bakanlar oturumunda kabule sunulacaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi Sekreteryası'ndan üst düzey katılımın da sağlanacağı bu bölüme Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif edeceklerdir. İklim değişikliğiyle mücadele ancak yakın iş birliği içinde çalışmayla mümkündür."