Üsküdar'daki duvar neden çöktü?

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı, Üsküdar Kongre Merkezi İnşaatı'nda çöken istinat duvarına ilişkin inceleme raporunu açıkladı

Üsküdar'daki duvar neden çöktü?

İstanbul Üsküdar'da yapımına devam edilen Üsküdar Belediye Binası ve Kongre Merkezi İnşaatına ait istinat duvarının çökmesine ilişkin bilirkişi heyeti inceleme raporunu açıklayan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası istanbul Şubesi Başkanlığı, çöken iksa duvarının fore kazık ve ankrajlı sistemle yapılmış olduğunu tespit etti. Duvarın çökmeyen kesimlerini inceleyen ve bölgede oturan insanlarla konuşan heyet, duvarın imalatının daha önceden yapıldığını saptadı. 

Duvar eskimişti
Açıklamasında iksa duvarlarının 'genellikle geçici olarak' yapıldığını ve ortalama süresinin 1-2 yıl gibi, inşaat süresine bağlı olarak değiştini vurgulayan oda, çöken duvarın 3-4 sene önce yapılmış olduğunu söyledi. Oda, duvarın arkasındaki zeminin bir şev ile kaymaya uğradığını ve bunun da duvarın çöken kesiminin arkasında yoğun bir yapılaşmaya neden olduğu, özellikle yağış sularının bölgede toplanarak iksa duvarına aktığını belirtti. 

Evlerde oturmak riskli
TMMOB İnşaat Mühendislei Odası İstanbul Şubesi, boşaltılan evlerde yeni bir toprak kayma riskinin olup olmadığının incelemeler sonrasında saptanacağını belirtere: 'Bu konuda karar verebilmek için konunun uzmanı olan geoteknik mühendisleri tarafından fore kazık ve ankrajlı sistem projesi ve zemin raporu birlikte incelenmeli ve verilecek karar çerçevesinde uygulama yapılmalıdır. İnceleme yapılmadan boşaltılan binaların tekrar kullanılması risk oluşturacaktır' ifadesini kullandı.