Verimli araziler korunacak

Hükümet verimli tarım arazilerinin, 'tarım dışı' alanlarda kullanımını engellemek amacıyla geliştirilen 'Büyükova' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor

Verimli araziler korunacak

Hükümet verimli tarım arazilerinin, 'tarım dışı' alanlarda kullanımını engellemek amacıyla geliştirilen 'Büyükova' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle birlikte tarım arazileri 'sit alanları' gibi dokunulmazlığa kavuşacak.

5403 sayılı yasa kapsamında düzenleme
Sanayi, turizm, konut ve benzeri amaçlar için geliştirilen projelerin ağırlıklı olarak 'tarım arazileri' üzerinde geliştirilmesi üzerine hareket geçen hükümet, Türkiye'deki tarım arazilerinin üzerinde ülke ve bölge planlarına uygun biçimde, tarım, orman, mera, turizm, yerleşim ve diğer alan planlaması yapmaya hazırlanıyor. Buna göre 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu" kapsamında tarımsal potansiyeli yüksek araziler belirlenerek, bu alanlar sayısal olarak haritalara işlenmesi için yasal düzenlemeler yapılıyor.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı projesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2015 yılı içinde hayata geçirilmeyi hedeflediği projeye göre tarımsal üretim potansiyeli yüksek yerler, 'büyük ova koruma' alanı olarak belirlenecek. Bu alanlar Bakanlık tarafından web sayfasında ilan edilirken, mutlak koruma hususunda da kamuoyu ile paylaşım sağlanmış olacak.

Potansiyeli düşük alanlar tavsiye edilecek
Bakanlık sit alanlarını kullanmak isteyen kurum ya da kişilere ise, tarımsal potansiyeli düşük 'Büyükova' statüsü dışındaki alanları tavsiye edecek. Bakanlığın belirlediği verimli ovalarda herhangi bir tarım dışı kullanım için planlamayı yapacak bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ortak kamu yararı kararı alması gerekecek.