Yabancılar oturma iznini nasıl alır?

Yabancılar kısa veya uzun dönem Türkiye’de oturma izni alabilirler. Peki yabancılar oturma iznini nasıl alır?

Yabancılar oturma iznini nasıl alır?

Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de kısa veya uzun dönem oturma izni alabiliyor. Peki yabancılar oturma iznini nasıl alır?

Kısa dönemli izin…

Kısa dönemli oturma izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmak gerekir. Tabii istenen belgelerle. İlk başvuruda yabancıların oturma izni almak için hazırlamaları gereken belgeler aşağıda yer alıyor:

*Oturma izni başvuru formu

*Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

*Dört adet vesikalık fotoğraf

*Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

*Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge

*Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 *İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

*Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

*Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

*Özel sağlık sigortası