Yapı sektörünün en iyi malzemesi seçiliyor

YEM Ödülleri Kapsamında düzenlenen ve Türk Yapı sektörünün en iyi yapı malzemesini belirleyecek olan 23. Altın Çekül başvuruları için son 2 haftaya girildi

Yapı sektörünün en iyi malzemesi seçiliyor

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen 23. kez verilecek olan 'Altın Çekül' 'Yapı Ürün Ödülü' ile Türk yapı sektöründe yılın en iyi ürünü belirlenecek. Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu amaçlar doğrultusunda Yapı-Endüstri Merkezi hizmetlerinden yapı malzemesi alanında sektörün vazgeçilmez başvuru kaynağı olan Yapı Kataloğu'nu Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" katılımcı firma ürünlerinin kullanımına açıyor. Yapı sektöründe malzeme ve yeniliklere en hızlı şekilde ulaşmak isteyen profesyonellerin başvuru kaynağı, Yapı Kataloğu'nun basılı ve dijital platformlarında ödül alan firmaların ürünlerine de yer veriliyor.

Başvuru için son 2 hafta
Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmalarının başvurabileceği ödüle aday olacak ürünlerde, öncelikle"yapı"da yer alması veya yapım sürecinde teknolojik gelişme sağlaması koşulu aranıyor. Ardından ürünler, üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde akılcılık ve enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye, sağlığa zararlı bir yönlerinin olmaması ve üretimde yerli kaynakların da kullanılması kriterlerine göre değerlendiriliyorlar.

Ödüle ürünlerini aday gösterecek firmaların, ürünlerin teknik niteliklerini belirleyen belgeleri, ürünü tanıtan açıklamaları içeren dosyayı ve ürünün örneğini, Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" başvuru formu ile birlikte en geç 27 Mart 2015, Cuma günü, saat 17.00'ye kadar Yapı-Endüstri Merkezi'ne teslim etmeleri gerekiyor

 23. Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü"ne Katılım
Başvuru Koşullar
ı: Ödüle, Türkiye'de yapı malzemesi üreten her firma başvurabilir, bir firma birden çok ürününü aday gösterebilir.

Değerlendirme Ölçütleri:
1. Önerilen ürünün "yapı"da yer alması veya yapım sürecinde teknolojik gelişme sağlaması
2. Üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde akılcılık sağlaması
3. Malzemenin üretiminde, yapılardaki uygulamasında ve binanın kullanım sürecinde enerji tasarrufu sağlaması
4. Üretim ve kullanım süresince çevreye ve sağlığa zararlı bir yönü olmaması
5. Üretimde yerli kaynakların ağırlıklı olarak kullanılması

Ödül Kategorileri:
a) Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" 2015
Nitelik: Belirlenen ölçütlere uygun en üst düzeyde sahip olan, en iyi yapı ürününe verilir.

b) Gümüş Çekül "Yapı Ürün Ödülü" 2015
Nitelik: Katılan adaylar arasında son elemeye kalan ürünler arasından biri, teşvik/özendirme amacı ile ödülü almaya hak kazanır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
Firmaların 27 Mart 2015, Cuma günü, saat 17.00'ye kadar aday gösterecekleri ürün numunelerini; ürünlerin teknik niteliklerini belirleyen belgeler, ürünü tanıtan açıklamaları içeren dosya ve Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" başvuru formu ile birlikte YEM'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirlenen değerlendirme gününde ise firma yetkililerinin de hazır bulunması, kendilerine verilecek süre içinde aday gösterdikleri ürün ile ilgili kısa bir sunum yapmaları ve seçici kurul üyelerinin sorularını cevaplandırmaları gerekmektedir.