Yeni çevre izin yönetmeliği yürürlüğe giriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile çevre izin ve lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe giriyor

Yeni çevre izin yönetmeliği yürürlüğe giriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı ile değiştirilen çevre izin ve lisans yönetmeliği sürdürülebilir kalkınma ilkesi ve koruyarak kullanma prensibi doğrultusunda hazırlandı.

Yeni mevzuatın yararları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni mevzuatın sanayiciye ciddi pratik yararlar getirdiği, zaman kaybını minimuma indirdiği belirtilirken: ' Yatırımcılar buna rağmen gerekli çevresel tedbirleri almaz ve tesislerinde gerekli düzenlemeleri yapmazsa mevzuat çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli adımları atacak' ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Güllüce de: 'Bakanlığımız hem çevrenin korunması hem de ülkemizin kalkınması konusunda üzerine düşeni yapıyor, yatırımcıların da gerekli adımları atmasını bekliyoruz.' dedi.

Resmi Gazete'de yayınlandı
Çevre İzin ve Lisans işlemleri 2010 yılından itibaren bütüncül yaklaşım stratejisi çerçevesinde tek bir çevre izni uygulaması olarak hayata geçirilmiş ve bu kapsamda 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturulmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2010 yılında yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisanslar ile ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikler 01.11.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Çevre İzin ve Lisans yönetmeliğine tabi olan tesisler faaliyette bulunabilmeleri için öncelikli olarak Geçici Faaliyet Belgesi almaları gerekiyor.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar ki süreç içerisinde uygulamalara açıklık ve kolaylık getirilmesi, etkinliğinin arttırılması, karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi, yürürlüğe giren yeni mevzuatlara uyum sağlanması amaçlarıyla Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği' adı altında 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kasım ayında yürürlüğe girecek
Değişiklik yapılan yönetmelik kasım ayında yürürlüğe girecek-

Değişiklik yapılan Yönetmelik 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan tesis ve faaliyetlerin tabi oldukları çevre izin ve lisans konuları çerçevesinde öncelikli olarak Geçici Faaliyet Belgesi başvurularını yapmaları gerekiyor.

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmadan faaliyet gösteren işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilecek