Yeni ev abonelikleri hangileridir?

Yeni bir eve taşınan kişilerin bazı abonelikleri üzerlerine alması şart. Peki yeni ev abonelikleri hangileridir?

Yeni ev abonelikleri hangileridir?

Yeni bir eve taşınan kişilerin, evin bazı aboneliklerini kendi üzerlerine alması kanunen şart. Peki nedir bu yeni ev abonelikleri? Yeni ev abonelikleri; elektrik, su ve doğalgazdır. Dilerseniz kısaca bu aboneliklere değinelim.   

Yeni ev su aboneliği

Yeni ev aboneliklerinden biri olan su aboneliği, abonelik şirketlerine müracaat edilerek yapılıyor. Tabii müracaatlarda bazı belgelerin temin edilmesi de şart.

Bina 12 Kasım 2004 yılından önce yapılmış ise; İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri, T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi, konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 185 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 396 TL, zorunlu Deprem Sigortası (DASK),

Bina 12 Kasım 2004 ile 26 Temmuz 2008 tarihleri arasında yapılmış ise; yapı Ruhsatı, T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi, konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 185 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 396TL, zorunlu Deprem Sigortası (DASK),

Bina 26 Temmuz 2008’den sonra yapılmış ise; Yapı İskan Belgesi, TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi, konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 185 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 396 TL, zorunlu Deprem Sigortası (DASK).

Yeni ev elektrik aboneliği

Bu abonelik için gerekli olan belgeleri de şöyle sıralayabiliriz; mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge, kiracı ise kira kontratının aslı ve birlikte fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi.

Yeni ev doğalgaz aboneliği

Doğalgaz aboneliği için gerekli belgeleri de aşağıda görebilirsiniz:

Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı, müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe,binaya ait tesisat numarası.