Yerel yönetimler 2017'de tahvil ihracına hazırlanıyor

Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinde yaygın biçimde uygulanmakta olan "yerel yönetim tahvilleri"nin 2017 yılında Türkiye'de de yaygınlaşması bekleniyor. Atılacak adımlarla yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm ve mega proje girişimlerinde elinin güçlenmesi hedefleniyor

Yerel yönetimler 2017'de tahvil ihracına hazırlanıyor

Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan "yerel yönetim tahvillerinin" 2017 yılında Türkiye'de yaygınlaşması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk adımları atmasının beklendiği uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte "belediyelerin ihraç edecekleri" tahviller karşılığında önemli bir gelire ulaşması hedefleniyor. 

Batı ülkelerinde oldukça yaygın
Sabah'ta yer alan dilek Güngör imzalı habere göre söz konusu uygulama Avrupa ve ABD'de oldukça yaygın. Almanya'da  belediyelerin finansman ihtiyacının yüzde 50'sine yakını sermaye piyasası araçlarından elde edilirken, dolaşımdaki belediye tahvili biktarının 2.8 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

Hazine ve İller Bankası Garantili sistem
Başta kentsel dönüşüm ve mega projelere katkı gibi kalemlerde belediyelerin elini güçlendirmesi beklenen tahvil ihracında ilk adımı atacak İBB'nin 2017'de sukuk, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise tahvil ihracına yöneleceği öğrenildi. Daha önceki dönemlerde Ankara ve İstanbul Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların yeterli ilgiyi görmediğini vurgulayan uzmanlar, belli garantilerin verilmesiyle bu ilginin canlandırılabileceği uyarısında da bulunuyor. Bu kapsamda yeni sistemde İller Bankası ve Hazine garantisinin yürürlüğe sokulabileceği de belirtiliyor.

Kentsel dönüşüm ve mega projelerde daha güçlü belediyeler
Yerel yönetim tahvil ihracının özellikle kentsel dönüşüm ve mega projelere katkı bağlamında yerel yönetimlerin finansman olanaklarını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Tahvil ihracı yoluyla borçlanma yoluna giden belediyeler bankadan edinilen kredi miktarına görü, uzun vadeli geri ödeme vadeleriyle, kapsamlı altyapı projelerinin finansmanına dahi yönelebilecek.