Yeşil bina pahalı değildir

Altensis Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı, yeşil binaların normal binalara göre daha ucuza mal olan yapılar olduğunu söyledi.

Yeşil bina pahalı değildir

Altensis Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı, tüm planlama ve sonrasında uygulamanın baştan belirlenen hedefe göre düzenlenmesi halinde yeşil binaların normal binalara göre daha ucuza mal olan yapılar olduğunu söyledi.

Maliyetlerde ciddi düşüş
Yeşil binaların daha pahalı binalar olmadığını ifade eden Emre Ilıcalı, “Binanın tüm ömrü göz önüne alındığında, suyu ortalamada yaklaşık %40 daha az tüketen, enerjiyi yaklaşık %25 ila %50 oranında az tüketen bir binanın toplam sahip olma ya da kullanma maliyetinin sıradan bir binaya göre katlarca daha düşük olacağı aşikardır” diye konuştu. Ayrıca günümüzde enerji verimliliği ve çevre konularının ön plana çıkmasıyla yeşil binalarla ilgili ilk yatırım maliyetlerinin de oldukça azaldığı ve normal binalarla aynı seviyeye geldiğini belirtti.

Altensis Emre Ilıcalı

Kimlerin çevre dostu yeşil binaları tercih ettiği konusuna da değinen Emre Ilıcalı, kurumsal firmaların genellikle şirket merkezlerini veya yeni yapılacak olan bir hizmet binalarını sertifikalı yeşil bina yapmayı talep ettiğini belirtti. Emre Ilıcalı, yeşil binaların sözkonusu firmalara, hem kurumsal sürdürülebilirlik anlamında koydukları hedefleri gerçekleştirmede hem de marka imajını ve itibarını yukarıya taşımada fayda sağladığını açıkladı.

Gayrimenkul yatırım firmalarının ise projelerini yeşil proje olarak lanse ederek rekabet avantajı sağladığını anlatan Emre Ilıcalı, “Kamuda, özellikle ilçe belediyeleri, hizmet binası veya sosyal donatı projelerinden bir tanesini seçip pilot yeşil bina projesi gerçekleştirme yoluna gidiyor. Böylece kamu kurumları hem örnek olma hem de ilk çevreci belediyelerden biri olarak farklılaşmak motivasyonuna sahipler” yorumunu yaptı. 

Yeşil Binaların Farkları
Çevre dostu binalar ile normal binalar arasındaki farkları da özetleyen Emre Ilıcalı, şunları söyledi:

'Yeşil binalarda yeşil alanları arttıracak tasarımlar uygulanır. Ayrıca peyzajındaki bitkilerin mümkün olduğunca yerel iklime uyum sağlamış bitkilerden seçilmesi tercih edilir. Böylelikle, mevsim yağmurları ile su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını doğal olarak sağlarlar. Bazı Yeşil binalarda bina arsasına düşen yağmur suyu geri kazanılıp sulamada tekrar kullanılabildiği için şehir şebekesinden daha az miktarda su kullanımı olur. Yine Bahçe sulamasında damla sulama gibi verimli sistemler kullanılarak yüzde 50 su tasarrufu sağlanabilir. Çevre ve peyzaj aydınlatmaları ışık kirliliğine yol açmayacak ve enerji tasarrufunu azami ölçüde sağlayacak şekildedir. Kullanılan su armatürleri ortalamada %30 ila %50 oranında daha az su tüketir.


Yine yeşil binalarda tercih edilen uygulamalar arasında, lavabo ve duşlardan elde edilen “gri su”yun arıtma sisteminden geçirilerek, tuvaletlerde, pisuvarlarda, bahçe sulamada, otomobil yıkamada, v.b. şekillerde kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır.

Yeşil binalar kullanıcılara yüksek konfor sağlarken, %25 ila %50 oranında daha az enerji tüketir. Yine zorunlu olmamakla birlikte tercih edildiği takdirde, güneşten veya rüzgardan veya jeotermal enerjiden veya benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak tükettiği enerjinin bir bölümünü kendisi üretebilir. Yeşil binaların sera gazı salımları %25 ila %50 seviyesinde daha düşüktür.

Yeşil Binalarda kullanıcı konforu ve iç yaşam kalitesi de büyük önem taşır. Binanın sistemleri ve malzemeleri seçilirken, iç yaşam kalitesi, taze hava, günışığı kullanımı ve sağlığa zararlı maddelerin azaltılması gibi stratejiler uygulanır.'