Danıştay'dan "Ataköy'ü yeniden görüşün!" kararı

5 sene önce Ataköy TOKİ arazilerinin satışına ilişkin olarak yürütülen ve 4. İdare Mahkemesi'nin reddettiği dava hakkında, Danıştay İdari Dava Kurulu tarafından "yeniden görüşülsün" kararı alındı.

Danıştay'dan

Danıştay İdari Dava Kurulu, 5 yıl önce gerçekleştirilen TOKİ arazilerinin satışına ilişkin davanın yeniden görülmesi kararına vardı. 5 yıllık süre içerisinde Ataköy'ün betonlaşma yolunda epeyce yol aldığını belirten uzmanlar, aksi yönde verilecek yeni bir kararın neyi gerektireceği hususunu aydınlatmaya çalışıyor

Davacıların "ehliyeti" yeterli değil
Bundan 5 sene önce görülen ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin davacıları ehliyet yönünden yeterli bulmadığı için reddettiği TOKİ arazilerinin satışına ilişkin dava, Danıştay İdari Dava Kurulu'nun kararıyla yeniden görüşülecek. Ancak uzmanlar, söz konusu gelişmeye paralel olarak, 5 sene önce alınan karara karşıt bir karar alınması halinde ne olacağı sorusunu yanıtlamakta güçlük çekiyor. Zira, bu süre içerisinde Ataköy'de ciddi bir yapılaşma yaşandı ve bölgeye inşa edilen 15 katın üzerindeki 5 blokun satışı dahi tamamlandı.

Ataköy TOKİ arazisi ve yargı süreci nasıl işledi?
Radikal'den Ömer Erbil imzalı habere göre Ataköy'de yer alan ve 77 bin metrekarelik yüzölçüme sahip arazi, arsa karşılığı gleir paylaşım yöntemiyle 2010 tarihinde ihaleye çıkarılmıştı. İhaleyi 447 milyon 150 bin TL bedelle kazanan Özyazıcı İnşaat ve Karadeniz Örme arazi üzerinde bir projeye başladı.

Satışa karşı çıkan Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ise, mahkemenin "satış işleminin mülkiyet hakkının doğal sonucu" olduğu kanaati ve davacıların başvurularını reddetmişti. Davacıların temyiz başvurusu da Danıştay tarafından kabul edilmiş, ancak mahkeme kararında ısrar etmişti. 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararına son itiraz ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan geldi. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, "davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir..." kararına varıldı. 

Danıştay İdari Dava Kurulu'nun bu kararına rağmen, Ataköy sahilindeki yapılaşmanın geri döndürülebilir olup olmadığı ise uzmanlar arasında tartışma yarattı. Hukukçular tarafından yapılan değerlendirmede, mahkemenin ihaleyi iptal etmesi halinde "kaos" yaşanacağına vurgu yapıldı ve bu durumun idareyi büyük bir sorumluluk altında bıracağı belirtildi.