Ev alacaklara sevindirici haber! Konutta KDV indirimi başladı

Ev alacaklar için konutta KDV indirimi başladı. Mart 2017'ye kadar konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18 KDV yüzde 8'e indi

Ev alacaklara sevindirici haber! Konutta KDV indirimi başladı

Ev alacaklar için konutta KDV indirimi başladı. Mart 2017'ye kadar konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18 KDV yüzde 8'e indi. 

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Mart 2017 tarihine kadar konut teslimlerinde uygulanan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da yapılan değişikliğin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması ile konutta KDV indirimi başladı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle; 

"Madde 1- 24/2/2017 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2 - (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde aynı fırkanın (c) bendinde belirtilen vergi uygulanır"