Kira kontratında olması gerekenler

Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratından olması gerekenler nelerdir? İşte yanıtı...

Kira kontratında olması gerekenler


Kira kontratı, kiracı ile ev sahibi arasındaki hakları ve yükümlülüklerin olduğu resmi belgedir. Kira kontratının yasal sayılabilmesi için ise kira kontratının olmazsa olmazları vardır. İşte kira kontratında olması gerekenler...

Kira kontratında olması gerekenler

- Ev sahibi ve kiracının kimlik bilgileri
- Ev sahibi ve kiracının iletişim bilgileri
- Taşınmazın güncel durumu
- Kira kontratı maddeleri

Kira kontratına, tapu dairesi, mahalle, cadde ve sokak, apartman kapı numarası, kiralanan gayrimenkulün cinsi, apartman dairesi, kiralaya verenin adı soyadı ve kimlik numarası, kiracının adı soyadı ve kimlik numarası, kiracının adresi, kontratın başlangıç tarihi, kontratın süresi, yıllık kira bedeli, aylık kira bedeli, ödeme şekli, kiralanan taşınmazın kullanım şekli, kiralanan taşınmazın durumu, teslim edilen demirbaşlar tek tek yazılır. 

 

Kira kontratında olması gerekenler

 

Kira kontratında olması gereken maddeler

– Kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanmak zorundadır.
– Kiracı, kiralana taşınmazda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmak zorundadır.
– Kiracı, kiralanan taşınmazı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
– Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralanan taşınmazda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
– Üçüncü kişilerin kiralanan taşınmaz üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
– Kiracı, kiralanan taşınmazda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
– Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
– Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
– Kiracı, kiralanan taşınmazdaki onarımlara katlanmak ve kiralanan taşınmazdaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
– Kiralanan taşınmazın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
– Kiracı, kira kontratının sonunda, kiralanan taşınmazı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralanan taşınmazla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
– Kiralanan taşınmazın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralanan taşınmazın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
– Kiracı, kira kontratının sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
– Kiralanan taşınmazın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
– Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, kontratı bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
– Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve kontrat bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.– Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.