Noter Vekalet Ücreti

Noter Vekalet Ücreti 61,43 TL ile 122,07 TL arasında değişiyor. Fiyatlar her yıl farklılık gösterebiliyor

Noter Vekalet Ücreti

Noter Vekalet Ücreti demeyin bana. Öyle pahalıymış ki. İnsanın noter olası geliyor bu ücretleri görünce. Noter ne mi yapıyor? Araştırdım buldum. Noter; hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez.

Noter Vekalet Ücretini öğrenir öğrenmez noter olmayı kafamıza koyduysak, bakalım nasıl olunuyormuş onu da öğrenelim. Bunun için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak gerekiyor. Avukatlık stajı sonrasında noter olmak isteyenler, noterlik belgesi almak durumunda. Bu belgeyi de Adalet Bakanlığı veriyor. Son olarak da Münhal Bulunan Noterlik İlanlarını takip etmeli ve başvuruda bulunmalı.

Noter vekalet ücreti 2017

2017 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarife 1 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

2017    Araç Satış Vekalet Ücreti    82,58 TL

2017    Diploma için Vekalet Ücreti    61,43 TL

2017    Avukat Vekaletname Ücreti    87,71 TL

2017    Noter Tapu Vekalet Ücreti (GayriMenkul Alış-Satış)    122,07 TL

Noter vekalet ücreti 2016

Araç satış vekalet ücreti: Noter araç satış vekaleti 65 TL’dir.

Diploma için vekalet ücreti: Noterde diplomanızı alması için başkasına vekalet vermenin ücreti 65 TL’dir.

Normal vekalet ücreti: 65 TL’dir.

Avukat vekaletname ücreti: 65 TL’dir.

Noter tapu vekalet ücreti: 65 TL’dir.

Noter vekalet ücreti 2015

Normal vekalet ücreti: 46.57 lira,

İmza sirküleri vekaleti: 33.27 lira,

Araç satış vekaleti: 62.62 lira,

Diploma tasdik ücreti: 27.02 lira.

Noter Vekalet Ücreti ne kadar?

Normal vekalet ücreti: 46.57 lira,

İmza sirküleri vekaleti: 33.27 lira,

Araç satış vekaleti: 62.62 lira,

Diploma tasdik ücreti: 27.02 lira.

Noter Vekalet Ücreti 2014

Normal vekalet ücreti 46.45 lira

İmza sirküleri vekaleti 33.27 lira 

Araç satış vekaleti 62.62 lira

Diploma tasdik ücreti 27.02 lira 

*Normal noter vekalet ücreti 2014: 46.57 lira,

*İmza sirküleri noter vekalet ücreti 2014: 33.27 lira,

*Araç satış noter vekalet ücreti 2014: 62.62 lira,

*Diploma tastik vekalet ücreti 2014: 27.02 lira,

*Düzenleme şeklinde vekalet ücreti 2014: Yaklaşık 80 lira.