İkametgah değişikliği için

İkametgah değişikliği için

İkametgah adresinizi değiştirdiniz. O halde acele edip, bu değişikliği bildirmeniz gerekiyor. Aksi halde cezai yaptırımlara maruz kalmanız kaçınılmaz olacaktır

İkametgah değişikliği için

İkametgah adresinizde değişiklik olduysa, bu değişikliği 20 iş günü içinde ilgili makamlara iletmeniz şart. Yoksa kanunun 68'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; 2014 yılı için adres bildirimlerinin süresi içinde yapılmaması halinde 436 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde ise 875 TL idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.İkametgah değişikliği nerede yapılır?İşin cezai boyutunu aydınlığa kavuşturduktan sonra gelelim bu değişikliğin nerede yapılacağına. İkametgah değişikliği; nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara ya da dış temsilciliklere iletilir.'İkametgah değişikliği nasıl yapılır 2014' sorusuna kanunun verdiği yanıt ise aşağıda;Bildirim yükümlülüğüMADDE 50- (1) İl özel idareleri ve belediyeler bu Kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdür.(2) Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.(3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.(4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.(5) Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır.(6) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir.(7) Adres bildirimi şahsen, posta veya elektronik posta ile ya...