Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

Kargir ev terimi tapu kaydında, imar barışı kentsel dönüşümde ve belediyelerde, çok eski binalarda kullanılan avlulu yığma yapı Kagir ev ne demek detaylarıyla bu yazıda!

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?


Taş, tuğla veya betondan yapılmış duvarlar üzerinde kurulu olan yapıya kargir denir. Bir diğer adı da kagirdir. Kargir taşıyıcı kolon ve kirişler olmaması demektir, kargir taşıyıcının duvarlardan oluşması anlamına gelir. Kargir yapılarda karkas yapılarda bulunan kolon ve kiriş yoktur. Kargir binalar ise eski köy evlerinde olduğu gibi kirişi ve kolonu olmayan evlerdir. Kargir evler duvarlardan güç alır ve evin çatısı duvarlar üzerindedir. Yani tüm evi taşıyan kısım duvarlardır. Aynı zamanda Kargir yapılar ahşaptan da yapılmaz. Kargir evlerde çatının tüm yükünü duvarlar taşır.

Kargir evler belli bir standart ile yapılmadığı için kargir ev fiyatları belirsizlik gösterir. Taşıyıcılı karkas sistemlere göre ilkeldir. Kargir evler modern yapılarda nadiren kullanılır. Kargir ev fiyatları genellikle arsanın değeri, kargir evin yaşı, kargir yapının durumu ile orantılı olarak değişkenlik gösterir.

Günümüz modern inşaat sistemleri ile kargir yapılar daha az kullanılır olmuştur. Çelik yapılar, karkas yapılar daha çok, ahşap yapılar ve kargir yapılar daha az kullanılır olmuşlardır. Kargir yapılar geçmişte yığma tabir edilen yöntemlerle kolaylıkla yapıldığı ve yoğun bir inşaat bilgisine ihtiyaç gerektirmediği için kullanılmaktaydı. Deprem, sel gibi doğal afetlerde özellikle altyapısı ve statik hesabı uygun olmayan binalarda çok ciddi mal ve can kayıplarına sebebiyet vermektedir. Kargir yapılarda karkas yapılarda olduğu gibi DASK zorunludur. 

Bir diğer anlatım ile tapuda görünen kargir bina, ev veya yapı; tuğla, beton gibi ahşap olmayan yapılardan oluşan binadır. Bu tip binaların taşıyıcı bölümleri duvarlardır. Kargir kelimesi ahşap olmayan yapılar için kullanılır. Eğer yapı ahşaptan inşa edildiyse bu ahşap ev olarak belirtilmelidir. 

Kargir bina sağlam mıdır? 

Deprem riski az olan yerlerde önlem alınarak ve dikkat edilerek yapılan kargir binalar sağlamdır. Kargir binalarda önemli olan bakımlarının düzenli olarak yapılmasıdır. Deprem anında kargir binada çatlak oluşması, devrilerek yıkılması, duvarların köşelerinden ayrılarak yapıdan kopması ve döşemelerin duvarlardan ayrılıp yıkılması gibi hasarlar olabilir. Oluşan çatlaklar malzeme uyuşmazlığı olan yerlerde olur ve düz bir şekilde ilerler. Kargir binaların bozulma nedenlerinin başında ise çeşitli baskı, yük, asit yağmuru, hava kirliliği ve ıslanma kuruma döngüsü gelir. 

Kargir binalar nasıl korunur? 

Kargir binalar hasar gördüyse öncelikle ayrılmış parçaların birleştirilmesi gerekiyor. Binada yenileme ve temizleme işlemi yapılır. Yapı yeniden inşa edilir. Kargir yapının korunması, hasar görmemesi için en önemli şey ise çevresinde kazı yapılmamasıdır. 
Konut sigortası yapan firmalar kargir binaları tam kargir ve yarım kargir olmak üzere ikiye ayırır. Tam kagir olanlar; dış ve iç duvarları, taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalardır. Yarım kargir yani yığma kargir ise taşıyıcı kolonları olmayan, bütün duvarları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzemeler ile yapılan binalardır. 

 

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

 

Kargir bina nasıl yapılır? 

İskelet sistemine göre de ayrı adlandırılan binalardan özellikle kagir binalar için kullanılan yığma yapı tabiri, inşaat mühendisleri tarafından bir iskelet sistemine sahip olmayan yapılara denir. Kagir binaların iskeletini oluşturan bu yığma yapılarda ağırlığın taşıma yükü duvarların üzerine biner. 

Kagir binalarda asıl malzeme taştır. Kagir binaların inşasında harç kullanılır. Ahşap malzemenin çok fazla dayanıklı olmaması ve yangına müsait olması bir dönem kagir evlerin önem kazanmasına neden olmuştur. Günümüzde ise çok fazla tercih edilmeyen kagir binalar artık inşa edilmiyor. 

Kısmen de olsa ahşap malzeme kullanılarak yapılan kagir evlere yarım kagir deniliyor. Bir arsaya kagir bina yapılabilmesi için bağlı olunan belediyeden izin alınması gerekiyor. Kagir binalara verilen izinler için kriterler ise ayı ayrı maddeler ile düzenlenmiş durumda. 

Kargir ne demek?

Bir binanın yapımında kullanılan malzeme taş veya tuğla ise tapuya kaydı "kargir yapı" olarak girer. Bunların dışında binanın taşıma yükü, beton bir iskeletin üzerine verilmişse, bu durumda o binalar için beton karkas ifadesi kullanılır. İmar barışı temel ilkeleri arasında geçen terimlerden olan bu konuda bu yazımızda açıklık getirmek istedik.

 

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

 

Tarihte kargir yapı

En temel ve görkemli örneklerden biri olarak Mısır'da inşa edilmiş piramitleri gösterebiliriz. Piramitlerin ise en büyük üne kavuşanı olan kare piramit KEOPS 145 m yüksekliği ile yığma yapıların ulaştığı seviyenin en önemli örneklerinden biridir.

Kargir bina nedir?

Taş veya tuğladan inşa edilen yapılara kargir bina denir. Konut sigortası yapan şirketler kagir binaları 2'ye ayırmaktadır. Tam ve yarım kargir binalar için özel sigortalama şartları getirilmiştir.

 

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

 

Kargir yapı sağlam mıdır?

Her yapının riskleri vardır. "Kargir yapı sağlam mıdır?" sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Birtakım önlemler alınmadığı sürece hiçbir yapı sağlam olamaz. Belli başlı kurallara uyulduğunda, deprem riski olan bölgelerde olmadığı sürece ki bu zordur, kullanılan malzemenin kaliteli olması, binanın bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması sonucunda kargir yapı sağlam olur.

Kargir ev alınır mı? 

Kargir evler kolon kiriş sistemi olmaksızın yapılmışlardır. Herhangi bir statik hesabı yapılmadığı için kargir evler deprem ve doğal felaketlerden etkilenmeye açıktır. Kargir ev satın alınırken yapının durumu iyi gözlemlenmelidir. Özellikle birden fazla kat çıkılmış kargir ev satın almak risklidir. Tek katlı yapılar nispeten daha sağlamdır. Özellikle deprem bölgelerinde kargir ev yapımı doğru değildir. Kullanılan beton ve benzeri malzeme de kargir evin kalitesini belirler. 3 katlı kargir evlere rastlamak mümkündür, doğru teknikler kullanılarak yapılmışsa yığma kargir yapılar da alınabilir.  

 

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

Kütük ev ne kadar mal olur? detaylar için 'Kütük Ev Fiyatları' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Kargir eve kredi çıkar mı?

Kargir evin iskanı ve tapusu varsa karkas binalarda olduğu şekilde kargir ev kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ekspertiz raporuna göre çıkacak sonuç sizin kredi alabileceğiniz değeri çıkartacaktır. Kargir ev tapusu ile evin durumunu karşılaştırmak yerinde olacaktır. Tapuya ve iskana uygun olmayan bölümler için kargir ev kredisi alınması mümkün değildir. Tapusuz kargir evlerin arsaları için kredi başvurusu yapmak mümkündür. Yine eksik kargir evler için kredi alma koşulu binanın %70’inin tamamlanmış olmasıdır. Bu şart sağlandığı takdirde tüm yasal işlemler tamamlanarak kredi alınabilir.

Kargir yapı elemanları nedir?

- Taşıyıcı duvarlar

Taşıyıcı duvarlar, yapıdaki hareketsiz (ölü) ve hareketli yüklerle, rüzgar vb. yatay yükleri alarak, altındaki taşıyıcı elemanlara ileten düzlemsel yapı elemanlarıdır. Bu duvarlar, daima basınç gerilmeleriyle karşı karşıyadırlar.
Taşıyıcı duvarlar, yapıdaki yeri bakımından taşıyıcı iç duvarlar ve taşıyıcı dış duvarlar olarak ayrılırlar.
Taşıyıcı duvarların eksenlerinin, temelden çatıya kadar aynı düşey düzlem içerisinde bulunması gerekir.

- Taşıyıcı olmayan duvarlar

Kendi ağırlığından başka yük taşımayan duvarlardır. Ancak muhtemel rüzgar, deprem etkisi vb. yatay yükleri temas halinde bulunduğu diğer taşıyıcı elemanlara (taşıyıcı duvar, döşeme plağı, kolon vb.) güvenle iletebilecek sağlamlıkta olmalıdır.
Yapıdaki yeri bakımından taşıyıcı olmayan dış duvarlar ve taşıyıcı olmayan iç duvarlar şeklinde ayrılırlar.
Taşıyıcı olmayan dış duvarlar genellikle karkas (iskelet sistem) yapılarda kolonlar ve kiriş arası çerçevenin doldurulmasında kullanılırlar.

- Destek duvarları

Özellikle uzun açıklıklı taşıyıcı duvarlar, etkisi altında bulundukları düşey ve yatay yükler altında devrilmemeleri için, destek duvarlarıyla desteklenmelidirler. Bu amaçla yapılacak destek duvarlarının, destekledikleri duvara dik olarak düzenlenmeleri gerekmektedir.
Duvarlar, destekleme amacıyla yapılmış destek duvarlarıyla desteklendikleri gibi, diğer taşıyıcı duvarlarla da desteklenebilmektedir.
Kargir yapıda hangi malzemeler kullanılır?
-Kerpiç
-Taş
-Tuğla

 

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

Taş ev ile ilgili detaylar için 'Taş Ev Nasıl Yapılır?' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Bahçeli Kargir evlerin durumu

Bahçeli Kargir evler genellikle müstakil yapılardır. Kargir ev ve avlusu, kargir ev ve arsası tapuda doğru şekilde geçiyorsa iskan konut yapımına uygunsa yıkılarak yenilenebilir. Kargir ev arsası da büyük olacağından betonarme karkas bir yüksek yapı yapılması halinde daha fazla daire imkanı olacaktır. Kargir yapılar istenildiği taktirde kentsel dönüşüme sokulabilir. Özellikle yıkılma riski bulunan eski kargir binalar için belediye ile görüşerek önlem alınması gerekir. Yıkılma riski bulunan kargir evler için işlemler daha hızlı olacaktır.

Kagir ve kargir aynı anlamda mı kullanılıyor?

Kagir ve kargir aynı anlamda kagir olarak da kullanılmaktadır. Kagir anlam olarak doğru olsada yaygın kullanım kargirdir.

 

Kargir ne demek? Kargir ev nedir?

Prefabrik ev ne kadara mal olur? detaylar için 'Prefabrik Ev Fiyatları' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Kargir evde tadilat için tadilat ruhsatı almalı mıyım?

Kargir ev tadilat ruhsatı diğer yapılarla aynı şekilde işlemektedir. Tadilat ruhsatı bağlı bulunulan belediyelerden alınır. Kargir yapıda yapacağınız değişiklikler metrekare değişimi yaratıyorsa, taşıyıcı yapıda ve unsurlarda değişiklik olacaksa mutlaka belediyeden ruhsat ile ilgili bilgi alınmalıdır. Boya ve benzeri küçük tadilatlar için kargir yapı tadilat ruhsatı gerekmemektedir.

Bahçeli kargir ev kdv oranı ne olmalıdır?

Arsa metrekaresi ayrı değerlendirilmek üzere  kargir evin bağımsız bölümlerinin 150 metrekare altında olması durumunda icradan satışlarında kargir ev KDV oranı yüzde 1 olmaktadır. Diğer durumlarda bu oran özel bir durum olmadığı sürece yüzde 18’dir. Örneğin kargir yapı tapu kaydında mesken olarak geçmesine rağmen kullanılamayacak durumda ise aslında satılacak olan arsadır. Bu gibi durumlarda kargir yapının arsaya kattığı bir artı değer yoktur. Bu sebeple arsa satışı şartları üzerinden KDV değerlemesi yapılmalıdır.

Kargir ev yapımı, kargir ev maliyeti ve kargir ev modelleri
Kargir ev yapımında öncelikle karar verilmesi gereken arsa ve oturum alanının iskâna göre belirlenmesidir. Belediye’nin iskanda arsaya verdiği inşaat metrekaresi ve kat sayısı hakkına göre hazırlanmalıdır. Belediye ile ilgili işlemler doğru yapılmazsa kargir yapıya ruhsat almak mümkün olmayacaktır. Kargir ev modelleri; yığma kargir bina, yığma yarı kargir bina olarak ayrılabilir. Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından her yıl açıklanan inşaat metrekare bedelleri listesine göre ise Lüks inşaat, 1. Sınıf inşaat, 2. Sınıf inşaat, 3. Sınıf inşaat olarak sınıflandırmak mümkündür. Kargir ev modelleri bu listeden seçilerek Kagir ev inşaat maliyeti hesaplanabilir. 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı

Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı

Gayrimenkul Nedir?

Gayrimenkul Nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR