Kargir ne demek?

Kargir ne demek?" sorusunun ve kargir yapıların tüm özelliklerine haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Kargir ne demek?

Taş veya tuğladan yapılan yapıya kargir denir. Bir diğer adı da kagirdir.

Taş, tuğla veya betondan yapılmış duvarlar üzerinde kurulu olan yapıya kargir denir. Daha anlaşılır bir şekilde açıklayacak olursak günümüzde binalar temel atılarak yapılır ve kolonlar arasına duvar inşa edilir. Kargir binalar ise eski köy evlerinde olduğu gibi temeli ve kolonu olmayan evlerdir. Kargir evler duvarlardan güç alır ve evin çatısı duvarlar üzerindedir. Yani tüm evi taşıyan kısım duvarlardır. 

Tapuda görünen kargir bina, ev veya yapı tuğla, beton gibi ahşap olmayan yapılardan oluşan binadır. Bu tip binaların taşıyıcı bölümleri duvarlardır. Kargir kelimesi ahşap olmayan yapılar için kullanılır. Eğer yapı ahşaptan inşa edildiyse bu ahşap ev olarak belirtilmelidir. 

Kargir bina sağlam mıdır? 

Deprem riski az olan yerlerde önlem alınarak ve dikkat edilerek yapılan kargir binalar sağlamdır. Kargir binalarda önemli olan bakımlarının düzenli olarak yapılmasıdır. Deprem anında kargir binada çatlak oluşması, devrilerek yıkılması, duvarların köşelerinden ayrılarak yapıdan kopması ve döşemelerin duvarlardan ayrılıp yıkılması gibi hasarlar olabilir. Oluşan çatlaklar malzeme uyuşmazlığı olan yerlerde olur ve düz bir şekilde ilerler. Kargir binaların bozulma nedenlerinin başında ise çeşitli baskı, yük, asit yağmuru, hava kirliliği ve ıslanma kuruma döngüsü gelir. 

Kargir binalar nasıl korunur? 

Kargir binalar hasar gördüyse öncelikle ayrılmış parçaların birleştirilmesi gerekiyor. Binada yenileme ve temizleme işlemi yapılır. Yapı yeniden inşa edilir. Kargir yapının korunması, hasar görmemesi için en önemli şey ise çevresinde kazı yapılmamasıdır. 

Konut sigortası yapan firmalar kargir binaları tam kargir ve yarım kargir olmak üzere ikiye ayırır. Tam kargir olanlar; dış ve iç duvarları, taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalardır. Yarım kargir yani yığma kargir ise taşıyıcı kolonları olmayan, bütün duvarları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzemeler ile yapılan binalardır. 

Kargir ne demek?
Bir binanın yapımında kullanılan malzeme taş veya tuğla ise tapuya kaydı "kargir yapı" olarak girer. Bunların dışında binanın taşıma yükü, beton bir iskeletin üzerine verilmişse, bu durumda o binalar için beton karkas ifadesi kullanılır.

Tarihte kargir yapı
En temel ve görkemli örneklerden biri olarak Mısır'da inşa edilmiş piramitleri gösterebiliriz. Piramitlerin ise en büyük üne kavuşanı olan kare piramit KEOPS 145 m yüksekliği ile yığma yapıların ulaştığı seviyenin en önemli örneklerinden biridir.

Kargir bina nedir?
Taş veya tuğladan inşa edilen yapılara kargir bina denir. Konut sigortası yapan şirketler kagir binaları 2'ye ayırmaktadır. Tam ve yarım kargir binalar için özel sigortalama şartları getirilmiştir.

Kargir yapı sağlam mıdır?
Her yapının riskleri vardır. "Kargir yapı sağlam mıdır?" sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Birtakım önlemler alınmadığı sürece hiçbir yapı sağlam olamaz. Belli başlı kurallara uyulduğunda, deprem riski olan bölgelerde olmadığı sürece ki bu zordur, kullanılan malzemenin kaliteli olması, binanın bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması sonucunda kargir yapı sağlam olur.

Kargir yapı elemanları nedir?

- Taşıyıcı duvarlar
Taşıyıcı duvarlar, yapıdaki hareketsiz (ölü) ve hareketli yüklerle, rüzgar vb. yatay yükleri alarak, altındaki taşıyıcı elemanlara ileten düzlemsel yapı elemanlarıdır. Bu duvarlar, daima basınç gerilmeleriyle karşı karşıyadırlar.
Taşıyıcı duvarlar, yapıdaki yeri bakımından taşıyıcı iç duvarlar ve taşıyıcı dış duvarlar olarak ayrılırlar.
Taşıyıcı duvarların eksenlerinin, temelden çatıya kadar aynı düşey düzlem içerisinde bulunması gerekir.

- Taşıyıcı olmayan duvarlar
Kendi ağırlığından başka yük taşımayan duvarlardır. Ancak muhtemel rüzgar, deprem etkisi vb. yatay yükleri temas halinde bulunduğu diğer taşıyıcı elemanlara (taşıyıcı duvar, döşeme plağı, kolon vb.) güvenle iletebilecek sağlamlıkta olmalıdır.
Yapıdaki yeri bakımından taşıyıcı olmayan dış duvarlar ve taşıyıcı olmayan iç duvarlar şeklinde ayrılırlar.
Taşıyıcı olmayan dış duvarlar genellikle karkas (iskelet sistem) yapılarda kolonlar ve kiriş arası çerçevenin doldurulmasında kullanılırlar.

- Destek duvarları
Özellikle uzun açıklıklı taşıyıcı duvarlar, etkisi altında bulundukları düşey ve yatay yükler altında devrilmemeleri için, destek duvarlarıyla desteklenmelidirler. Bu amaçla yapılacak destek duvarlarının, destekledikleri duvara dik olarak düzenlenmeleri gerekmektedir.
Duvarlar, destekleme amacıyla yapılmış destek duvarlarıyla desteklendikleri gibi, diğer taşıyıcı duvarlarla da desteklenebilmektedir.

Kargir yapıda hangi malzemeler kullanılır?
-Kerpiç
-Taş
-Tuğla