Kentsel dönüşüm kira yardımı gerekli evraklar

Kentsel dönüşüm kira yardımı gerekli evraklar

Kentsel Dönüşüm kira yardımı evrakları için haberimizi okuyun.

Kentsel dönüşüm kira yardımı gerekli evraklar

Riskli olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan kira yardımlarını almak için bazı evrakların temin edilmesi şart. Peki Kentsel Dönüşüm kira yardımı evrakları neler? İşte riskli ilan edilen yapılarda ikamet eden maliklerden istenen o belgeler;a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),d) Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı, Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura,f) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.g) Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,h) Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa "aslı görülmüştür" kaşesi basılmalı ve işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.Riskli Olarak Tespit Edilen İşyerinde İkamet Eden Maliklerden ise;a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),d) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)e) Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapul...