120 yatırıma ÇED onayı

Aralarında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın da bulunduğu ulusal ve uluslararası 120 projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu onaylandı

120 yatırıma ÇED onayı

Son bir yılda petrol ve madencilik alanında aralarında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın da bulunduğu ulusal ve uluslararası 120 projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’na onay çıktı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsıyor.

"ÇED olumlu" kararı, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptandığı ve gerçekleşmesinde sakınca görülmediği anlamına geliyor.

Petrol ve madencilik alanında 2013'ün ağustos ayından bu yılın ağustos ayına kadar geçen 1 yıllık dönemde ulusal ve uluslararası 120 proje "ÇED olumlu" kararı aldı. Bu dönemde Türkiye'nin doğusundaki enerji kaynaklarının Avrupa'daki tüketim noktalarına taşınmasına yönelik tasarlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü ÇED sınavından olumlu şekilde geçti. 

Ülkenin doğalgaz depolama kapasitesinin artırılmasına önemli yatırımlardan biri olan Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin yanı sıra çok sayıda altın, gümüş, kömür madeni, mermer ocağı ve tuz üretim tesisi de "ÇED olumlu" kararıyla yatırım aşamasına geçti.