2/3 yasası çıktı, centilmenlik askıya alındı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz; “Kentsel dönüşümde, artık oy birliği değil, 2/3 çoğunluk esas alındığı için, müteahhitler arasında iyi proje yarışı başladı”

2/3 yasası çıktı, centilmenlik askıya alındı

10 Ocak 2013
Kentsel Dönüşüm sürecinin başlaması ile birlikte 2/3 kuralının devreye girmesi müteahhitlerin arasındaki centilmenlik anlaşmasının sonu oldu. 2/3 kuralından önceki süreçte Kat Mülkiyeti Kanunu’nun geçerli olduğu binalarda, taşınmazdan yer alan müteahhit artık o taşınmazın yapım işini üstlenmiş olarak görülürdü, çünkü oy birliği kuralı geçerli idi. Yani o taşınmazdan bir müteahhidin yer alması ile birlikte başka bir müteahhidin o taşınmazdan yer alması veya teklif vermesinin hukuki olarak bir anlamı kalmaz, taşınmazın yapımı neredeyse imkansız hale gelirdi.

“Kentsel dönüşüm süreci ile birlikte centilmenlik bitti, rekabette başladı” diyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz,  yeni yasa ile riskli yapı tespiti yapılıp, yıkımı gerçekleştirilen taşınmazda yeniden yapım konusunda arsa paylarına 2/3 kuralı getirilmesinin tüm müteahhitleri ciddi olarak tedirgin ettiğini vurguladı.

Haklarını kaybetmemek için sözleşme imzalatıyorlar
Kiraz, gelinen noktayı şöyle anlattı: “Buna göre bir taşınmazdan daire satın alan müteahhit eğer son aşamaya kadar tüm kat maliklerini ikna edemezse kat maliklerinin yapacağı toplantı neticesinde sadece 1 oy hakkına sahip olabilecek ve de taşınmazın bir başka müteahhit tarafından yapılmasına ses çıkaramayacak.”

Bu durumun müteahhitler arasında ciddi bir tedirginlik yarattığına dikkati çeken Kiraz, bunun kentsel dönüşüm sürecinin yanlış ve hatalı işlemesine neden olacağını da ifade etti. 2/3 kuralı nedeniyle yeniden yapımın elinden kayabileceğini anlayan bazı müteahhitlerin kat maliklerini adeta hukuki olarak tehdit ederek sözleşmeler imzalatmaya başladıklarını söyleyen Kiraz, “Bu sözleşmelerle müteahhitler, riskli yapı tespiti ve yıkım sonrasında ortaya çıkabilecek olan riskler sonucu binadaki haklarını kaybetmek istememeleri nedeniyle böyle bir çareye başvuruyorlar” diye konuştu.
Milliyet Gazetesinde bulunan Yavuz Karaman’ın haberine göre ise, Kiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda önlemler aldığını belirterek şunları söylüyor: “Bakanlık, şunları söyledi: “Başvuru yapan ve riskli yapı tespiti yapılıp yıkımı gerçekleştirilen taşınmazlarda, kat malikleri toplantıya çağrılmadan ve yönetmeliğin 15. maddesindeki süreçler işletilmeden imzalatılan tüm sözleşmelerin geçersiz olduğunu ve hatta bu şekilde sözleşme imzalatan müteahhitlerin savcılığa şikayet edilmesi yönünde tavsiyeler veriyor.”

Kiraz, bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ne şekilde olursa olsun mülkiyet hakkı sahibi olunan bir taşınmazda sadece 2/3 kuralından dolayı o taşınmazdaki haklarını kaybetmek istemeyen müteahhidin hukuki tehditlerinin karşılığının olmayacağını söyleyerek, “Böylece yıllardır bizlere centilmenlik anlaşması şeklinde anlatılan olgunun bittiği görülüyor. Müteahhitlerin artık yarışmacı bir şekilde tüm binalarda daha iyi proje ve teklifle vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışmaları da rekabeti doğuran sevindirici bir gelişme olarak yorumlanabilir” dedi.