2 milyonu aşkın kişi konut kredisi kullandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan konut kredileri ile ilgili araştırmanın sonuçlarına göre, 2015 sonu itibarıyla stok olarak konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı.

2 milyonu aşkın kişi konut kredisi kullandı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığını belirterek, milli gelire oranının iki katına çıktığını söyledi. Türkiye'de konut kredileri, 2009 ile 2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 25 artarak 148 milyar lira oldu. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredisinin diğer kredi türlerine göre daha hızlı arttığını belirterek, milli gelire oranının iki katına çıktığını ifade etti. Yapılan araştırmaya göre konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı 31 – 41 aralığı olurken, tercih edilen kredi diliminin 75 bin lira ile 150 bin lira aralığında olduğu belirlendi. Vadelerin ise 6 yıldan 8 yıla çıktığı görülüyor.

Kişi başı 114 bin lira kullanılıyor
Araştırmaya göre konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 6 puan artarak yüzde 37’ye yükselirken, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4’ten yüzde 7’ye yükseldi. Yaş grubuna bakıldığında ise 2015 yılında konut kredisi alanlardan 26 – 30 yaş grubunda olanlar 69 bin kişi, 31 – 35 yaş grubunda olanlar 91 bin kişi, 36 – 41 yaş aralığında olanlar ise 96 bin kişi oldu. Kişi başına kullanılan konut kredisi miktarı 76 bin liradan 114 bin liraya yükselirken, alınan konut kredilerinin ortalama vadesi ise 19 ay uzayarak 91 ay oldu. Konut kredisi alan kişi sayısı miktar aralıklarına göre ise 2009 yılında 0 – 50 bin lira arasında yoğunlaşırken, 2015 yılında 75 bin – 100 bin ile 100 bin  - 150 bin lira arasında yoğunlaştı.