2014’te Türkiye’ye yapılan dış yatırım: 12.1 milyar dolar oldu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından her sene açıklanan Dünya Yatırım Raporu’nun 2015 verileri, 2014 senesinde Türkiye’ye giren uluslararası yatırımı 12.1 milyar dolar olarak açıkladı. Türkiye böylece “en çok uluslararası yatırım çeken” 22. Ülke oldu.

2014’te Türkiye’ye yapılan dış yatırım: 12.1 milyar dolar oldu

Her yıl, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma  Örgütü(UNCTAD) tarafından hazırlanan “Dünya Yatırım Raporu”nun 2015 ayağı açıklandı. Raporun “Uluslararası Yatırım Yönetiminin Reformu” başlığını taşıyan özel ekinin Türkiye lansmanı, Uluslararası Yatırımcılar Derneğe(YASED) tarafından gerçekleştirildi. Basın toplantısına UNCTAD Trend ve Veri Bölümü Direktörü Astrit Sulstarova da katıldı

Türkiye’ye dev dış yatırım
2015 UNCTAD Dünya Yatırım Raporu, 2013 yılında 1.47 trilyon dolar olan Uluslararası Doğrudan Yatırım rakamının, 2014’te yüzde 16 lık bir düşüş yaşadığını ve 1.23 trilyon dolara gerileceğini ortaya koydu. 2014 yılında 12.1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım alan Türkiye, tüm dünyada yüzde 1, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 1.8, Batı Asya bölgesinde ise yüzde 28’lik pay elde etti. Türkiye bu rakamlarla en çok uluslararası yatırım çeken 22. Ülke oldu

Gelişmekte olan ülkeler uluslararası doğrudan yatırım rekoru kırdı
YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin kırılganlığı, politik belirsizlik ve artan jeopolitik risklerin küresel yatırım girişlerini azalttığını belirtti.

Küresel düşüşte, özellikle gelişmiş ülkelere doğrudan yatırımların %28 oranında azalmasının etkili olduğunu vurgulayan Erdem, gelişmekte olan ülkelerin ise sadece yatırım girişlerindeki lider konumları açısından değil, bu ülkelerin uluslararası şirketlerinin dünyaya açılımı açısından da dikkat çektiklerini söyledi. Gelişmekte olan ekonomiler 681 milyar dolar ve %55 pay ile rekor seviyede uluslararası doğrudan yatırım girişi aldı. Erdem’in verdiği bilgiye göre, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası şirketlerinin dünyadaki yatırımları ise 2014 yılında rekor seviye ile 468 milyar dolara ulaştı.

Erdem: “Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım artışı için, ortak akıl ve işbirliği içinde çalışmalıyız…”

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin dünyada uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın %1 oranındaki seviyesini sürdürdüğünü vurgulayan Erdem, “UNCTAD Raporu, YASED olarak hedeflediğimiz sürdürülebilir kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımlardan alınan payın yükseltilmesi için önemli ipuçları ve öneriler getiriyor. Hep birlikte ülkemizin ekonomik önceliklerine odaklanarak, yatırım ortamının iyileştirilmesi, küresel sermaye akımından aldığımız payın ve uluslararası doğrudan yatırımların verimliliğinin arttırılması için tüm paydaşlarla el ele vermemiz gerekiyor.

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hukuk güvenliği, vergi ve teşvikler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, Ar-Ge ve teknoloji kullanımı, istihdam ve eğitim gibi tüm yatırımcıların çok hassas olduğu konulardaki sorunları ortak akıl, uzlaşı ve işbirliğiyle çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Küresel toplam uluslararası yatırım girişlerinin %55’i ilk 10 ülkeye yöneldi
UNCTAD Raporu’nun detaylarını açıklayan YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit de şunları kaydetti: “2014 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişleri küresel çapta yaklaşık %16’lık düşüş gösterdi. 2014 yılında dünyada en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülke 129 milyar dolarla ilk defa Çin olurken, Hong Kong 103 milyar dolarla ikinci, ABD 92 milyar dolarla üçüncü, İngiltere ise 72 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı. Küresel uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin %55’i ilk 10 ülkeye yöneldi, en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ilk 10 ülkenin yarısını gelişmekte olan ekonomiler oluşturdu.

Önümüzdeki 3 yılda doğrudan yatırım girişinde düzenli artış bekleniyor
Rapora göre önümüzdeki 3 yılda küresel uluslararası doğrudan yatırımgirişinde artış bekleniyor. Uluslararası doğrudan yatırımların 2015 yılı için 1,4 trilyon dolar, 2016 yılı için 1,5 trilyon dolar ve 2016 yılı için ise 1,7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor.

Çok uluslu şirketlerin ülke ekonomilerine katkıları mercek altında…
UNCTAD Trend ve Veri Bölümü Direktörü Astrit Sulstarova da basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu yıl ana teması ‘Uluslararası Yatırım Yönetiminin Reformu’ olan UNCTAD Raporu, genel olarak ülkelerin yatırım politikalarının liberalleşme, yatırım promosyonu, yatırım yapmayı ve yatırım girişlerini kolaylaştırma yönünde ilerlediğini ortaya koydu. Raporda; uluslararası yatırım anlaşmalarının yeniden düzenlenmesinin artan bir ihtiyaç olduğu vurgulandı. Ayrıca bu yılki raporda ilk kez çok uluslu şirketlerin ülke ekonomilerine olan katkıları incelendi. Ülkelerin uyguladığı yatırım promosyonlarının ve uluslararası yatırım ve vergi politikalarının, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına olan etkisi değerlendirildi.”