2015 kira gelir vergisi muafiyeti açıklandı

Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği'ni yayınladı. Buna göre 2015'te kira gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 3 bin 600 TL olacak

2015 kira gelir vergisi muafiyeti açıklandı

Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği'ni yayınladı. Buna göre 2015'te kira gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 3 bin 600 TL olacak. 

Resmi Gazete'de yayınlandı
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan ististan tutarınını, 3 bin 600 TL olarak belirleyen Maliye Bakanlığı, İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarının da, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13 lira olarak belirlenmesini karara bağladı.

Engellilik indirimi tutarı
Yine gelecek yıl uygulanmak üzere birinci derece engelliler için 880 lira olarak belirlenen Engellilik indirimi tutarları, ikinci derece engelliler için 440, üçüncü derece engelliler için ise 200 TL olarak tespit edildi.

Gelir vergisi
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde ise esas alınan tarife, gelecek yıl gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere, 12 bin liraya kadar yüzde 15 olarak belirlenirken, 29 bin liranın 12 bin lirası için bin 800,  fazlası için yüzde 20, 66 bin liranın 29 bin lirası için 5 bin 200 lira, fazlası için yüzde 27, 66 bin liradan fazlasının 66 bin lirası için 15 bin 190 lira, bunun fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.