2015 ulaştırma yatırımlarının yılı olacak

2015 yılı programı kamu sabit sermaye yatırımları içindeki en yüksek payı ulaştırma sektörünün alacağını gösteriyor

2015 ulaştırma yatırımlarının yılı olacak

2015 yılı programı kamu sabit sermaye yatırımları içindeki en yüksek payı ulaştırma sektörünün alacağını gösteriyor. Kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesini hedefleyen program, başta demiryolu ve denizyolu olmak üzere ciddi yatırımlar öngörüyor.

Yüzde 31'lik pay
Gelecek yıl kamu sabit sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 31'lere kadar çıkması öngörülen ulaştırma sektöründe, yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması hedefleniyor. 2015 yılında ulaştırma sektörüne yapılacak kamu sabit sermaye yatırımın miktarı 25 milyar 776 milyon lira olması beklenirken, özel sektörün ise 58 milyar 610 milyon liralık bir yatırımı hayata geçireceği belirtiliyor.

Hızlı tren projelerine ağırlık verilecek
2015 programına göre ağırlık noktası Ankara olmak üzere hızlı tren çekirdek ağının yapımına özel önem verilecek. Onuncu Kalkınma Planı'nda karma trafiğe uygun yüksek standartlı demiryolu inşaat, eletrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri temel çalışma alanını oluşturacak. Gelecek yıl başta Ankara-Sivas Demiryolu projesi yapımının hızlandırılması olmak üzere, Ankara-İzmir hızlı Tren Projesi'ne bağlı Ankara-Afyon kesimi yapım çalışmalarının hızlandırılması ve Afyon-Uşak-İzmir hattının ihaleye gidilmesi gibi işlemler yürütülecek.

Onuncu Kalkınma Planı ulaşım yatırımlarına ağırlık veriyor

Liman entegrasyonları sağlanacak
Kalkınma planının bir diğer önemli maddesini ise demiryolu hatlarının limanklarla entegrasyonunun sağlanması oluşturacak. Buna göre, Adapazarı-Karasu Demiryolu Bağlantı Hattı'nın ikmal inşaatının ihalesine çıkılması, Çandarlı Limanı Demiryolu bağlantısı ile ilgili çalışmaların başlaması yanında, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa-Yenişehir demiryolu inşaatına başlanması gibi projelere hız verilecek.

Havayolu yatırımları
2015 yılı içerisinde özel önem taşıyan yatırımların başında, havayolu sektörü bulunuyor. Toplam yolcu taşıma kapasitesinin 184 milyona çıkarılmasının hedeflendiği 2015 yılı içerisinde, Hava Ulaşımı Genel Etüd çalışması ve İstanbul Üçüncü Havalimanı yapım çalışmaları başta olmak üzere havayolu yatırımlarına da hız verilecek.