2017 inşaat malzemeleri sektörünün yılı oldu

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2017 senesini bir önceki yıla kıyasla yüzde 9.2 oranında artış ile kapadı. 8.5 puan artış kaydeden endeks 99.06 puan seviyesine ulaştı

2017 inşaat malzemeleri sektörünün yılı oldu

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2017 yılında önemli bir artış kaydetti. 2016 yılına kıyasla yüzde 9.2 artış ve 8.5 puan yükseliş kaydeden endeks böylece 99.06 puan seviyesine ulaşmış oldu. Aralık ayı bazında ise, mevsimsellik etkisi ile faaliyetlerin gerilediği görüldü. Buna karşın güven ve beklenti endeksinde yaşanan iyileşme yeni yıl için olumlu sinyaller verdi.

İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi'nin altın yılı

İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi 2017 yılını önemli bir artışla kapadı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Aralık ayı verilerine göre endeks, yılın son ayında sınırlı düzeyde geriledi ve 99.06 puan olarak saptandı. Mevsimselliğin etkisiyle yaşanan bu gelişme faaliyetlerdeki gerilemeye karşın, beklenti ve güven endeksindeki iyieşme ile dengelendi. Aralı ayı itibarıyla bir önceki aya kıyasla sınırlı bir gerileme gösteren faaliyetlerin mevsimselliğin etkisi altında kaldığına dikkat çeken raporda: "Aralık ayında, faaliyet endeksi Kasım ayına göre 1,7 puan düştü. Buna rağmen faaliyet seviyesi, geçen yılın Aralık ayının 12,7 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışların da sınırlı ölçüde gerilediği Aralık ayında, ihracat uzun süre sonra ilk kez bir önceki ayın gerisinde kaldı." denildi.  Üretim kategorisinde de mevsimselliğie paralel olarak düşüş yaşanırken, ciroların da aralık ayında  dış ve iç satışlardaki gerilemeye paralel olarak güç kaybettiği görüldü. Türkiye İMSAD analizine göre tahsilatlarda yaşanan gerileme yedinci aya taşınırken, faaliyetler de piyasa dinamikleri ve mevsimselliğe paralel olarak gerçekleşti. 

Güven Endeksi'nde olumlu hareket

Diğer taraftan Aralık ayı verilerine göre son üç aylık devam etmekte olan gerileme sonlandı ve sınırlı düzeyde de olsa artış kaydedildi. Aralık ayında yaşanan bu artış, mevsimsellik ve yavaşlayan ve gerileyen faaliyetler dikkate alındığında geleceğe dönük olumlu bir izlenim olarak değerlendirildi. Gücen düzeyinin bir önceki aya kıyasla 0.3 puan, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise 3.3 puan yükseldiğine dikkat çeken raporda: "İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayine yönelik güvende de sınırlı artışlar oldu. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven Aralık ayında geriledi.  İhracat pazarlarına yönelik güven ise Aralık ayında artışına devam etti. En önemli güven artışı ihracat pazarlarına yönelik gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. 

Mevsimsellik baskısına karşın beklenti endeksi yükseldi

2017 yılının son ayında beklentilerin üç aylık periyodun ardından küçük çapta da olsa artış gösterdiği saptandı. Eylül ile Kasım ayı aralığında ekonomi ve dış politika alanlarında yaşanan risklerin etkisinin azaldığı Aralık ayında inşaat faaliyetlerinin mevsimsellik etkisine karşın iyileşme eğilim gösterdiğine dikkat çeken Türkiye İMSAD Raporunda: "Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 9,8 puan daha yüksek gerçekleşti ve beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler Aralık ayında sınırlı ölçüde arttı. " ifadelerine yer verildi. Önümüzdeki üç aylık periyotta da yurt içi siparişlerin Ekim ve Kasım Aylarının ardından mevsimsellik etkisiyle Aralık ayında düştüğüne dikkat çekilirken: "Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişleri artışı durağanlaşma göstermesine rağmen Aralık ayında da yüksek gerçekleşti. Yine iç ve dış siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde de artışlar yaşandı..." şeklinde konuştu.