2018 için sektörün şartı: Teşviklerin devamı

GYODER tarafından bu yıl 16'ıncı kez düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede 2018 yılında sektörün büyümesi için teşviklerin devamının önemine dikkat çekildi

2018 için sektörün şartı: Teşviklerin devamı

2017 yılında Türkiye ekonomisinin büyümesine güçlü bir katkı sunan konut sektörü, 2018 yılının hemen başlarında hissedilmeye başlanan problemlerin aşılması için devletten teşvik mekanizmalarını bir an önce devreye almasını bekliyor. Son olarak GYODER tarafından düzenlenen 16'ıncı Gayrimenkul Zirvesi'nde teşviklerin önemine işaret edilerek, teşvik sisteminin "sektörün potansiyeli" ile birleştiğinde problemlerin aşılacağı vurgusu yapıldı. 

Sektör dinamikleri ve teşvik mekanızması

GYODER tarafından bu yıl 16'ıncı kez düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi Sonuç Bildirgesinde, 2018 yılında konut sektörünün karşılaştığı problemlerin aşılmasında hükümet tarafından sunulacak desteklerin önemine işaret edildi. Bildirgede 2018 yılının gayrimenkul sektörünün büyümesine katkı sağlayacak olumlu etkenlerin başında sektörün kendi iç dinamiklerinin geldiği belirtilerek, teşviklerin devamının da bu hedefte önemli rol oynayacağı vurgulandı. Gayrimenkul Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde sanayiciye pazarlama ve satış kampanyaları ile ilgili sunulan desteğin aynısının gayrimenkul sektörüne de sağlanması yolunda bir beklenti oluştuğu belirtildi. KDV desteği hususunda da önerilerde bulunulan raporda: "Sektörün kamudan beklentileri bazı noktalarda devam ediyor. KDV konusunda bazı uygulamaların tek oran üzerinden ortak hale getirilmesi önerilmektedir." denildi. 

Yabancı yatırımcıya 300 bin dolar sınırı

Özellikle yabancı yatırımcıların konut alımına teşvik edilmesi hususunda atılması gereken adımlara dikkat çekilen sunumda, 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırım yapan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı sözünün de esnetilmesi önerisinde bulunuldu. GYODER Sonuç Bildirgesinde: "1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı konulu şartın esnetilerek 300 bin dolara indirilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün son dönemde gündemindeki en önemli maddelerden birinin de "müktesep hak" konusu olduuğ ve İmar Kanunu'nun müktesep hal ile ilgili maddelerinin yendien gözden geçirilmesi gerektiği vurgusunu da içeren raporda: "Bu şekilde yeni bir düzenleme ile sektörün büyük ölçüde önü açılacak ve yabancı yatırımcının ülkemize ilgisi ve güveni tekrar mümkün olabilecektir" denildi. 

Kentsel Dönüşüm'de akıllı ve sürdürülebilirlik ilkeleri

GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin bir diğer önemli vurgusu da kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin oldu. Kentlerin yapısının bozulmadan ve yapı kalitesini artırmak suretiyle yenilenmesinin önemine işaret edilen bildirgede, kentsel dönüşüm çalışmalarının vizyoner ve sürekli bir biçimde sürdürülmesi gerektiğine işaret edildi. Bildirgede: "Kentsel dönüşüm sürecini, ‘Akıllı Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik’ çerçevesinde kurgulanması ve hayata geçirilmesi konusunda herkes üzerine düşeni yapmalıdır." ifadelerine yer verildi. 

Ulaşılabilir fiyatlarla konut üretiminin imkanı yok

GYODER Sonuç Bildirgesi'nde İstanbul'da yer alan arazilerin yüzde 66'lık kısmının hala devletin elinde bulunduğu ve bu realiteden hareketle Türkiye ve İStanbul'un dünyanın en pahalı arsalarına sahip şehri olarak öne çıktığı da belirtilirken, sektörün bu koşullarda arazi maliyetlerinden hareketle ekonomik konut üretme olanağının da bulunmadığı belirtildi. Yüksek faiz ve enflasyonun gayrimenkul fiyatlarının artışında önemli bir rol oynadığına da dikkat çekilen raporda: ".Özellikle konut faiz oranlarının makul seviyede olması; gerek sektörde ivmenin hızlanması gerekse ülke ekonomisine katkının artması için önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.