2018'e kadar 5 milyon konuta ısı yalıtımı hedefi

İZODER Başkanı Tayfun Küçükoğlu, gelişmiş ülkelerde uzun yıllar önce başlayan enerji tasarrufu hamlelerini hayata geçirmede sıranın Türkiye'ye geldiğini söyledi

2018'e kadar 5 milyon konuta ısı yalıtımı hedefi

Batı ülkelerinde uzun yıllar önce başlayan enerji verimliliği hamleleri Türkiye'nin gündemine geç de olsa girmeyi başardı. Konuyla ilgili olarak senelerdir faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındanbiri olan İZODER'in Başkanı Tayfun Küçükoğlu, enerji verimliliğinde hamle sırasının Türkiye'ye geldiğini belirterek: "Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmak, Türkiye’nin hayati hamlesi olacaktır. Özellikle ekonomik ve sosyal hedeflerimiz için enerji verimliliği konusunda gerekli adımları atmak bizim öncelikli sorumluluk ve zorunluluğumuzdur..." dedi

2018'e kadar 5 milyon konuta ısı yalıtımı hedefi
Yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ısı yalıtımı sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri olduğunu söyleyen Tayfun Küçükoğlu, sadece 2014 yılında 65 milyon metrekare mantolamadan 700 bin hanenin yararlandığını söyledi. Tüm bu mantolama çalışmalarıyla 900 milyon TL'lik ciro hedefine ulaşıldığını ve 500 milyon metreküplük enerji ithalatı gerçekleştirildiğini söyleyen Küçükoğlu, 2018 yılına kadar da 5 milyon konuta ısı yalıtımı yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Enerjide dışa bağımlılık problemi
Türkiye'nin toplamda 75 milyar doları bulan enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 72'sinin ithal kaynaklar aracılığıyla karşılandığını ve bu oranın Avrupa'da yüzde 51 düzeyinde bulunduğunu belirten Küçükoğlu:

"Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke, ancak Türkiye’nin rekabet içerisinde olduğu ülkeler için enerjide dışa bağımlılık bir sorun değil. Bu koşullar altında Türkiye’nin bu ülkeler ile rekabet edebilmesi, Avrupa, Orta Doğu ve dünya pazarlarında rekabetçi kalabilmesi için mutlak suretle enerji verimliliğinde çıta atlayarak, artan enerji talebini kontrol altında tutması ve enerji talebimizin gelişimine engel olmaması zorunludur..." dedi

Türkiye7de binaların ısı yalıtımlı hale gelmesi ile toplam enerji faturasında önemli avantajlara sahip olacağını da söyleyen Küçükoğlu, birinci enerji tüketiminini yüzde 37'sinin de binalarda gerçekleştiğini söyledi. Küçükoğlu, yatırım bedelinin sağladığı tasarrufun 3-4 yıl içinde kendini geri ödemesinin sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.