2023 vizyonu belirlendi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Nişantaşı Üniversitesi, işbirliği protokolüne imza attı.

2023 vizyonu belirlendi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Nişantaşı Üniversitesi, işbirliği protokolüne imza attı. Protokol, konut sektörünün 2023 ve daha ilerisi için yeni bir vizyonel bakış açısıyla çözümlerin üretileceği akademik bir çalışmanın yürütülmesi konusunda yapıldı. Söz konusu protokolle Konutder'in piyasa tecrübesi ile üniversitenin akademik tecrübelerinin birleştirilerek, sektörün ihtiyaç duyduğu konularda ortak çözüm bulunması amaçlandı. Bu anlamda sektörü daha kurumsal yapıya kavuşturma ve sağlıklı bir temele oturtturmak adına bilimsel veri üretimi sağlanarak, üretilen bu bilimsel veriler, üçer aylık dönemler halinde kamuoyu ile paylaşılacak.