2B arazileri doğrudan satış hakkından kimler yararlanır?

2B arazileri doğrudan satış hakkından yararlanabilecek kişileri öğrenmek için haberimizi okuyun.

2B arazileri doğrudan satış hakkından kimler yararlanır?

2B arazileri doğrudan satış hakkından yararlanabilecek kişileri araştırdık. Buna göre, taşınmazları 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullandıkları güncelleme listeleri ve kadastro tutanakları ile kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre belirlenen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla akdi halefleri doğrudan satış hakkından yararlanabiliyor.

Doğrudan satış yapacaklardan istenen belgeler

Yukarıda saydığımız şartları sağlayan kişiler, 2B arazilerinde doğrudan satış hakkından yararlanabiliyor. Tabi bu kişilerden birtakım belgeler de isteniyor. O belgelerde şöyle;

*Başvuru dilekçesi,

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,

*Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

*Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösteren veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakatı,

*Tüzel kişiler ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösteren yetki belgesi.