2B iade hakkına dair merak edilenler burada!

2B iade hakkından kimler yararlanır, başvurular ne zaman yapılır? Tüm bu soruların yanıtı için tıklayın.

2B iade hakkına dair merak edilenler burada!

2B arazileri iade hakkı ile ilgili ufak bir araştırma yaptık ve konu ile ilgili merak edilenleri açıkladık. Öncelikle 2B iade hakkından kimlerin yararlanabileceğini açıklayalım;

*Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan taşınmazların önceki kayıt maliki veya kanuni mirasçıları,

*Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskanen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazların önceki kayıt maliki, kanuni mirasçıları veya bunların akdi halefleri.

Başvurular ne zaman yapılır?

2B arazileri iade hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine başvuruda bulunması şart.

Başvuru sırasında istenecek belgeler

İade hakkından yararlanacaklardan başvuru sırasında istenen belgeler ise şöyle;

*İade talebini içeren dilekçe,

*Daha önce tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan taşınmazlardan yararlanacak kanuni mirasçılar olduklarını gösteren veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

*Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskanen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan yararlanacak kanuni mirasçılar mirasçı olduklarını gösteren veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

*Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

*3 adet vesikalık fotoğraf,

*Tüzel kişiler için yetki belgesi.