3. Havalimanı raporunda bilirkişiler uzlaşamadı

3. Havalimanı ÇED raporuna yapılan itiraz üzerine görüşlerine başvurulan bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Raporda akademisyenlerin farklı görüşler ileri sürdüğü görüldü.

3. Havalimanı raporunda bilirkişiler uzlaşamadı

3. Havalimanı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu raporuna karşı açılan davada görüşlerine başvurulan bilirkişi heyetinin raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi heyetinde yer alan akademisyenlerin önemli bir kısmının "ÇED Olumlu" raporunu onayladığı görülürken Orman Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Orhan Sevgi olumsuz görüş sundu

3. Havalimanı ÇED raporu sorunları
Hazırlanan ÇED raporu ve eklerinin yeterli olmadığı, yapılan inceleme, hesaplama ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde bilgi ve belgeye dayanmadığını iddia eden Doç. Dr. Orhan Sevgi, 3. Havalimanı projesinin çevre üzerinde yatarabileceği olumsuz etkinin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilemediği kanaatini aktardı. Sevgi: "ÇED raporu ile ekleri sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olmak yerine çevreyi tahrip etmenin bir aracı haline gelmiştir..." ifadelerini kulllandı.

 

3. Havalimanı raporunda bilirkişiler uzlaşamadı

 

Olumlu görüşe rağmen bilirkişi kuşkusu: Su kaynaklarına yakınlık sorunu
ÇED Raporu'na olumlu görüş veren Çevre Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Neşe Tüfekçi de, 3. Havalimanı'nın hayata geçirildiği bölgenin İstanbul'un içme suyu havzası olarak değerine dikkat çekti ve daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tüfekçi, hazırladığı raporda şu hususların altını çizdi:

- Proje, Terkos, Alibeyköy ve Sazlıdere içme suyu havzalarına yakın bir bölgede planlanmaktadır. Bu bölge İstanbul'un içme suyunun yüzde 22.5'inin karşılandığı bölgedir.
- Hava trafif ile bağlantılı çevre yollarının yaratacağı toz ve gaz kirleticileri giderme noktasındaki önlemler açıklığa kavuşturulmalıdır.
- İçme suyu havzalarındaki toplam su miktarındaki olası azalma detaylı biçimde açıklığa kavuşturulmalıdır. 
- Havalimanı nerede yapılırsa yapılsın, su kirliliğinni nasıl ırıtılabileceği konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. 
- Havalimanı bölgesinde oluşacak nüfus hesaplanmalı ve bu nüfusun yaratacağı etkilere karşı önlemler belirtilmelidir.

Söz konusu ÇED raporuna Prof. Tüfekçi'nin dışında Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Ali Deniz, İnşaat Yüksek Mühendisi DOç. Dr. Tarkan Erdik, İnşaat Çevre Yüksek Mühendisi Doç. Dr. İbrahim Demir ve Orman Yüksek Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükosmanoğlu da olumlu görüş bildirdi.