3. havalimanına "süper yetkili bakanlar" çözümü

3. havalimanında yeraltı suları sorunu ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “9 yıllık rüyam” dediği şehir hastanelerinin yapımıyla ilgili sözleşme krizine, bakanlara süper yetkiler verilerek çözüm getiriliyor

3. havalimanına

15 şubat 2014 / emlakwebtv
İstanbul’a yapılacak 3. havalimanı projesinde ortaya çıkan ve yürütmeyi durdurma kararına yol açan yeraltı suları ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “9 yıllık rüyam” diyerek başlattığı şehir hastanelerinin yapımıyla ilgili sözleşme krizine, ilgili bakanlara süper yetkiler verilerek çözüm getiriliyor.

Radikal Gazetisi’nden Turan Yılmaz’ın haberine göre, AK Parti’nin önceki gece Meclis’e verdiği torba teklifle, Sağlık Bakanı’na ‘Mücbir sebepler, olağanüstü haller ya da sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması’ halinde sözleşme ve eklerinde değişiklik yapabilme yetkisi veriliyor. Ancak maliyet artışı getiren değişikliklerde Yüksek Planlama Kurulu kararı aranacak. Bakanlığın, yargıya da taşınan ve bazı hastanelerin yapımını durma noktasına getiren bu krizi yönetmelikle aşmak istediği ancak Sayıştay’ın itirazı üzerine yasal düzenlemeye gidildiği öğrenildi. Bu değişikliğin gerekçesi de şöyle açıklandı:

“Aksi takdirde projelerin kolaylıkla sona erdirilmesi gündeme gelecektir ki, bu durumda ortaya çıkacak zarar kamuya, hem hizmetlerin aksaması hem de maddi kayıp olarak yansıyacaktır. Ayrıca uluslararası piyasada güven ve yatırımcı kaybına da sebebiyet verebilecektir. Bu sebeple teklifle, sözleşmelerde değişiklik yapılması ve bu değişikliklere ilişkin hükmün kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış sözleşmelere de uygulanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlerin önemi ve yüksek maliyeti dikkate alınarak idari yargı mercilerince verilecek kararlar çerçevesinde ihale tümüyle iptal edilmeksizin, ihale dokümanı ve sözleşmelerde kararların gerektirdiği düzenlemeler yapılarak işlerin yürütülmesi öngörülmüştür.”

Çılgın projeler durmayacak
Teklifle, İstanbul’daki 3. havaalanı inşaatında ortaya çıkan su kaynakları krizine de 5 bakandan oluşan jeotermal kurul çözümü getiriliyor. Kalkınma, Enerji, Çevre, Sanayi ve yatırım kararına onay veren kurumla ilgili bakandan oluşacak kurul, yatırımlarda yaşanan yeraltı sularıyla ilgili sorunda ‘kamu yararı’ kriterine göre karar verecek.

3. havalimanı projesinin iklim değişikliğini hızlandıracağı, gürültü ve elektromanyetik kirlilik yaratacağı, tarım ve orman alanlarını yok edeceği ve içme suyu havzalarına zarar vereceği, ÇED raporunun görüşlere açılması gereken 10 günlük süre dolmadan havalimanı projesinin ihaleye çıktığı gerekçeleriyle, ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi 21 Ocak’ta ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurmuştu.

Proje Bilgisi: 3. Havalimanı