3. Köprü'de "yargı depremi"

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 8. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararın "bağlantı yolları" ile ilgili değil, bizzat 3. Köprü Projesiyle ilgili olduğunu açıkladı. Odalara göre ilgili makamların açıklamaları, "mahkeme kararının" önemsizleştirilmeye çalışıldığını gösteriyor

3. Köprü'de

Mimarlar odası ve Şehir Plancıları Odası, geçen hafta içerisinde kamuoyunda "bağlantı yolları imar planı iptali" olarak sunulan 8. İdare Mahkemesi Kararı'nın yetkili makamlarca "önemsizmiş" gibi sunulmaya çalışıldığını iddia etti. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay'a göre, iptal karaı 3. Köprü İnşaatının en kritik noktasında bulunuyor ve bu haliyle yalnızca bağlantı yollarını değil projenin bütününü ilgilendiriyor.

Yerel yönetim ve merkezi idare suç işliyor
Bu doğrultuda alınması gereken kararın projenin bütünüyle durdurulması olduğunu hatırlatan Atalay: "3. Köprü inşaatını durdurmayan yerel yönetim ve merkezi idare yetkilileri suç işlemektedir..." dedi. Atalay 2009 yılından bu yana sürdürülen mücadelenin doğal varlıkların korunmasına ilişkin en önemli hukuki kazanım olduğuna da vurgu yaptığı açıklamasında, kimi basın organlarında yürütülen önemsizleştirme kampanyasına da dikkat çekti. Atalay:

"An itibari ile 3. Köprü inşaatının söz konusu noktalarındaki inşaatın derhal durdurulması gerekir. Bu ilgili tüm idarelerin sorumluluğudur, görevidir. Bu iptal kararının arkasına  dolaşmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine yeni plan teklifleri getirilmesi de hukuken kabul edilemez nitelikte olacaktır. Altında bizim değil Kadir Topbaş’ın imzası olan 2009 onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda vurgulandığı gibi  3. Köprü İstanbul için felakettir.” dedi. 

Esastan değil ama yetki açısından iptal
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi de mahkeme kararının 3. Köprü İnşaatına ilişkin esastan olmasa da yetki açısından ieptal kararı anlamına geldiğini açıkladı. İptal kararının 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarının şehircilik ilkeleri, planlama esasları, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırılık üzerinden verildiğine dikat çekilen açıklamada, kamu yetkilileri de sorumluluktan uzak ve özensiz hareket ettiklerine vurgu yapıldı.