3. Köprü'den sonra 3. Havalimanı'nda yargı depremi

Geçen hafta içinde 8. İdare Mahkemesi'nin 3. Köprü Projesiyle ilgili aldığı "iptal" kararının ardından, bir önemli gelişme de 3. Havalimanı Projesi'nde yaşandı. Danıştay İdare Dava Daireleri Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun aldığı "acele kamulaştırma" kararında yürütmeyi durdurdu

3. Köprü'den sonra 3. Havalimanı'nda yargı depremi

Mega projelerin yapımı tüm hızıyla sürerken, arka arkaya gelen mahkeme kararları "uygulayıcılar" üzerinde adeta şok etkisi yaptı. Geçen hafta İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin, 3. Köprü "bağlantı yolları imar plan iptali"ne ilişkin kararının ardından şimdi de Danıştay İdari Davalar Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından, 3. Havalimanı projesiyle ilgili olarak alınan "kamulaştırma" kararını bozdu. Konuyla ilgili olarak "yürütmeyi durdurma" kararı alan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, "acele kamulaştırma" için gerekli olan "yurt savunması şeklindeki" gerekçelerin oluşmadığı kanaatine vardı. 

Süreç nasıl işledi?
Hukuki süreç İstanbul Barosu'nun Ağaçlı Köyü'nün Kamulaştırılması yönünde TOKİ'ye yetki veren Bakanlar Kurulu Kararı'nın bozulması yönündeki başvurusuyla başladı. İstanbul Barosu'nun savunmasındaki ana noktayı, acele kamulaştırma işlemini mümkün kılacak "yurt savunması" ya da "buna benzer" niteliğin taşınmadığı bildirimi oluşturdu. Davayı gören Danıştay 6. Dairesi ise, 9 Haziran'da gördüğü davada, Baro'nun istemini reddederek, yürütmeyi durdurmanın telafisi güç bir durumun bulunmadığı kararını verdi.

İdari Dava Daireleri Kurulu: "Yurt savunması söz konusu değil"
Karar üzerine davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na taşıyan İstanbul Barosu, benzer savunma argümanlarını yinelediği davada bu kez sonuca ulaştı. Genel Kurul, Daire tarafından alınan "yürütmeyi durdurma talibine ret" kararını bozdu ve acele kamulaştırma işleminde durdurmaya gitti. Kamulaştırmayı düzenleyen Kanun'da yer alan 27. madde yanında Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'na da atıfta bulunan Genel Kurul, bölgede yaşanan ve davaya konu olan aktivitenin yurt savunması ihtiyacı ve aceleliğiyle bağdaşır nitelikte olmadığına karar verdi ve girişimin mülkiyet hakkına müdahale olduğu kanaatine vardı

Proje Bilgisi: 3. Havalimanı