3. Köprü'ye mahkeme engeli

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 3 Köprü'nün Beykoz ve Rumelifeneri bağlantı yollarının imar planına iptal kararı verdi. Mahkemeye göre söz konusu plan, ekolojik açıdan "hasar verici" nitelikte

3. Köprü'ye mahkeme engeli

3. Köprü Projesi'nin bağlantı yollarından Beykoz ve Sarıyer Rumelifeneri üzürinde yer alan gerigörünüm ve etkilenme bölgesdeki geçişlere ilişkin imar planı mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme bağlantı yolu güzergahının doğal kaynaklar ve ekolojik rezervleri olumsuz etkileyen nitelikte olduğuna kanaat getirdi ve bölgede 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümlerinin uygulanma gerekliliğinden hareketle, planlama yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğuna, bu surette Bakanlığın bu yetkiyi üstlenmesinin de hukuka aykırılık teşkil ettiği üzerinde durdu. 

İmar planı hukuka aykırı kararı
Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları odası tarafından açılan davayı inceleyen 8. İdare Mahkemesi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000'lik planının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkemeye göre plan tadilatı, Çevre Düzeni Planı ihlal etmenin yanında, ekolojik açıdan tehlike ve Boğaziçi Kanunu'na göre de hukuka aykırılık içeriyor. 

İnşaat çalışmaları durdurulmalı
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay, inşaat çalışmalarının durdurulması gerektiğini belirterek: 

" Plan tadilatının kapsadığı Beykoz ve Rumelifeneri gerigörünüm ve etkilenme bölgesindeki yol geçişine ilişkin inşaat çalışmaları iptal edilmiştir. Kararla birlikte inşaat çalışmalarının durması gerekmektedir..." dedi.