3. Köprü'ye nihai yargı engeli

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 14. İdare'nin 3. Köprü'nün ÇED'den muaf tutulması kararını bozdu. Kurul davanın yeniden görülmesini istedi

3. Köprü'ye nihai yargı engeli

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 3. Boğaz Köprüsü ve ÇED süreci ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Kurul, Anayasa Mahkemesi tarafından 3 Temmuz 2014 tarihinde alınan ve büyük ölçekli çevre riski oluşturabilecek projelere ÇED muafiyeti getiren yasa değişikliğinin iptali yönündeki kararını göz önünde bulundurdu. Kararla birlikte Danıştay 14. İdare'nin 3. Boğaz Köprüsünün ÇED'den muaf tutulması yönündeki görüşü de bozulmuş oldu.

Mahkeme kararlarına rağmen yürüyen mega proje: 3. Köprü
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan karar, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı 3 Temmuz tarihli açıklaması doğrultusunda 3. Köprü ve ÇED süreci davasının yeniden görülmesini içeriyor. Karar doğrultusunda büyük ölçekli ve çevre riski taşıyan projelere getirilen ÇED muafiyeti yasasının Anayasaya aykırılığı göz önünde tutularak yeni bir mahkeme süreci başlayacak. Karar Kurul başkanı ve 14 üyenin oybirliği ile alındı. 

 

3. Köprü'ye nihai yargı engeli

 

Danıştay 14. Dairesi ve Anayasa mahkemesi kararları
Danıştay 14. Daire'nin aldığı kararın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirten İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenlemenin dayanağı olan 2872 sayılı Çevre Kanununa ait geçici 3. maddede geçen, planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan" ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptal edildiği kararına vardı. Kararda:

"Daire tarafından bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi. 

Akkuyu Nükleeri de bağlayan karar
Anayasa Mahkemesi 3 Temmuz 2014 tarihli kararında, çevreyle doğrudan ilgisi bulunan ve 3. Köprü ve 3. Havalimanı projelerinin yanı sıra, Akkuyu Nükleer ve Ilısu Barajı gibi mega projelerin de ÇED süreci zorunlu hale getirildi.