39 Kent 1 İstanbul" için son gün 10 Haziran!

Kentsel Vizyon Platformu tarafından düzenlenen "39 Kent 1 İstanbul" adlı ödüllü programa başvurmak için son tarih 10 Haziran 2014

39 Kent 1 İstanbul

20 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Amacı, her biri Avrupa ve Anadolu kentlerinin birçoğundan büyük olan İstanbul’un 39 ilçesinin farklılık gösteren dinamiklerini ortaya çıkarmak ve İstanbul ortak vizyonu çerçevesinde imar planlarına altlık oluşturacak dönüşüm stratejilerini mekânsal gelişim şemaları haline getirmek olan "39 Kent 1 İstanbul" adlı ödüllü programa başvurular devam ediyor. Üç ay sürecek programa son başvuru tarihi ise 10 Haziran 2014.

Stratejik Çerçeve: İlçelerin mekânsal gelişiminin temel planlama ilkeleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve yeni gelişim stratejilerinin üretilmesi.

Taktik Çerçeve: Yeni stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli, kamusal alan yaratmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulama önerilerinin geliştirilmesi.

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi: Stratejik ve taktik çerçeve dikkate alınarak belirlenen stratejiler ve şemalar, “Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi” haline getirilecektir. Çerçeve; yeni kent modeline ulaşmak için uygulanması gereken adımları tanımlayacaktır.

Programın Yönetimi: Çalışmalar, katılımcı ortamlarda toplantılar, sunumlar ve çalıştaylar yoluyla sürdürülecektir. Çalışma kapsamında; metropol ve ilçe ölçeğinde gelişme dinamikleri ile belediye yönetimlerinin beklentileri dikkate alınacaktır.

I. Aşama: Bilgilendirme; Programın ve sürecin tanıtılması, ekipler ve çalışma alanlarının belirlenmesi, verilerin toplanması, ekipler ile program yürütücüleri arasında bilgi ve deneyim aktarımı, stratejik yaklaşım eğitimi.
II. Aşama: Ortak Üretim; Ortak çalıştaylar, ekipler arası öneri ve yorumların paylaşımı, grup eğitimleri, ilçelere özgü mekânsal gelişim stratejilerinin tartışılması ve belirlenmesi, belediyeler ile toplantılar.
III. Aşama: Ekip çıktıları; stratejik ve taktik çerçevelerin hazırlanması, stratejik şemaların çizilmesi, ilçe mekânsal gelişim stratejisinin üretilmesi, ekip çıktılarının sunumu, son ürünlerin kamuoyuyla paylaşımı.

Kimler Katılabilir?
“39 Kent 1 İstanbul” programına en az iki kişiden oluşan ekipler başvurabilir. Program; en az birer şehir plancısı ile mimar olması şartıyla; şehircilik, mimarlık, sosyoloji, kentsel çalışmalar ve tasarım gibi ilgili disiplinlerden profesyoneller ve öğrencilerden oluşan ekiplerin katılımına açıktır.

Takvim
Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2014
Program süresi: 3 ay

Ödül
Program beklentilerini karşılayan ve ürünleri kabul edilen ekipler 4.000 TL ile ödüllendirilecektir.

Başvuru
39kent1istanbul@gmail.com

Program Koordinatöleri
Sıla Akalp (Kentsel Strateji)
Edin Zaim (Kentsel Vizyon Platformu)