6502 sayılı yasa Ankara'yı heyecanlandırmadı

28 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u değerlendiren Besa Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, düzenlemelerin Ankara konut sektöründe, uzun zamandır uygulanan ilkeleri kapsadığını söyledi

6502 sayılı yasa Ankara'yı heyecanlandırmadı

9 Haziran 2014/Emlakwebtv
Özellikle sabit gelirli tüketicilerin, aylık gelirlerinin çok önemli bir kısmını ayırarak girdikleri konut projelerinin önemli bölümünde verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla hazırlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Besa Yönetim Kurulu Üyesi Bezci, özellikle maket üzerinden alınan konutların onlarca yıl tamamlanamaması, müteahhidin kayıplara karışması, metrekare ve cephe hilesi gibi sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen yasanın içeriğinin Ankaralı firmalar tarafından zaten uzun zamandan beri uygulanmakta olan ilkeleri kapsadığını söyledi.

Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci Ankara gayrimenkul sektöründe sayıları az da olsa bulunan kötü niyetli kişilerin engellenmesi ve kent ekonomisine olumsuz yansımaması adına uygulamanın olumlu olduğunu söyledi. "Çünkü yeni yasa, bütçesinin önemli ksmını konuta ayıran kişileri sektördeki kötü niyetli kişilerden kurtaracak" diyen Bezci, inşaat halindeyken veya inşaata henüz başlanmamışken konut satılması dolayısıyla pratikte tüketicilireni iyi niyetlerinin suistimal edildiğine dikkat çekti.

Söz konusu düzenlemenin yararlı olmakla birlikte Ankara için zaten usun süredir yürürlükte olan uygulamalara önem verdiğini iddia eden Efe Bezci, Ankara firması olarak bürokrasinin beşiği olan, “bürokrasi kenti” kimliğiyle özdeşleşen Ankara'da uzun soluklu yol almak isteyen tüm firmaların müşteri hassasiyetine özen göstermesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizde de bu duyarlılık 40 yıldır başarıyla yürüyen projeleri hayata geçirmemize neden oldu. Ankaralı, bürokrasinin de etkisiyle titiz, detaycı, kılı kırk yaran, hesabını, haklarını çok iyi bilendir. Tüketici Yasası'nda yapılan yeni düzenlemeler, bizde zaten uzun süredir uygulanıyordu" dedi.

Besa Grup gibi köklü Ankara firmalarının mimari projelerini onaylatıp, yapı ruhsatını alarak, kat irtifakını kurup maket üzerinden satışa başladıklarını, ardından projenin lansmanı başladığında kat irtifaklı tapu verdiklerini belirten Efe Bezci, "Başkent'in eğitim seviyesinin yüksek, bilinçli halkının çok daha fazla olması, yasanın, resmi bir kurum tarafından tüm süreç boyunca tüketicilerin bilinçlendirilerek özellikle eğitim seviyesi düşük tüketicilerin dolandırılmasının önüne geçmesini de Ankara için çok önemli kılmıyor" dedi.