7 soruda işyerlerinde risk değerlendirmesi

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işyerlerinin risk değerlendirmesi yaptırması zorunlu. İşyerlerinde risk değerlendirmesine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor

7 soruda işyerlerinde risk değerlendirmesi

1 Temmuz 2014 / Emlakwebtv
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla zorunlu hale getirilen işyerlerinde risk değerlendirmesi nedir, nasıl yapılır? İşte 10 soruda işyerlerinde risk analizi…

1-Risk değerlendirmesi nedir?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.

2- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı nedir?
Çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturan veya oluşturabilecek bütün olumsuzlukları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, yani önleyiciliktir.

3- Risk değerlendirmesi nereleri kapsar?
Risk değerlendirmesi, 6331 sayılı Kanunun ikinci fıkrasında bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilen istisnalar dışındaki işçi çalıştırılan her yeri kapsıyor.

4- Risk Değerlendirmesini kim yapar?
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin “Risk değerlendirmesi ekibi” başlıklı 6 ncı maddesinde risk değerlendirmesinin; işverenin oluşturacağı bir ekip tarafından gerçekleştirileceği, ekipte aşağıda belirtilen kişilerin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

5- Risk değerlendirmesi kaç yıl geçerli oluyor?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla iki yıl, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla dört yıl, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en fazla altı yıl süreyle geçerlidir.

6- Risk Değerlendirmesi raporu için onay gerekiyor mu?
Raporun herhangi bir kuruma verilmesi veya onaylatılması mecburiyeti bulunmuyor.

7- Değerlendirme yaptırmamanın cezası ne kadar?
2014 yılı için risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.361 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 5.041 TL idari para cezası uygulanıyor.