81 kente vizyon kazandıran platform

“81 Kent, 81 Vizyon” sloganıyla Türkiye’nin tüm kentleri için Kentsel Vizyon Planları hazırlamak amacıyla kurulan ‘Kentsel Vizyon Platformu’ 6 ayda 81 kentin vizyon planını tamamladı

81 kente vizyon kazandıran platform

6 Haziran 2014 / Posta Gazetesi

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği ile kentlerin geleceğini kurgulamak amacıyla; Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Şehir Plancısı /Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu ile beraber 17 Ağustos 2013 tarihinde hayata geçirilen Kentsel Vizyon Platformu, kentsel dönüşüm çalışmalarına temel oluşturacak, kentsel gelişime yön verecek 81 kente ait vizyon planı çalışmalarını tamamladı. Kentsel Vizyon Platformu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile yürütülen 81 Kent 81 Vizyon projesi kapsamında Türkiye’nin tüm kentleri için vizyon planları hazırlandı.

Kentsel Vizyon Platformu kurucuları, Türkiye’nin üçüncü büyük dönüşüm sürecine girdiğini belirterek yeni dönemde planlama yaklaşımının değişmesi gerektiği ve kentlerin geleceğinin ‘imar planlarına dayalı bir yaklaşım yerine’ ‘kentsel vizyon’ yaklaşımı ve tasarımın gücü ile yeniden kurgulanması gerektiğine olan inançlarından dolayı 81 Kent 81 Vizyon projesini hayata geçirdiklerini aktardılar.

Kentsel Vizyon Planları; kent stratejisti olmak isteyen 81 kişi tarafından hazırlandı. Plancı, sosyolog, mimar, tasarımcı ve uluslararası ilişkiler uzmanı gibi farklı mesleklere sahip 81 kişi vizyon planlarını oluşturmak için ‘Kent Atölyesi’nde bir araya geldi ve 3 aylık eğitimler sonucunda 81 kentin vizyon planını ortak kapsam ve içerik çerçevesinde hazırladılar. 81 kent stratejisti adayı, konularında uzman kamu ve özel sektör temsilcileri ile 7 çalıştay gerçekleştirdi.

Vizyonlar başkanlara sunulacak
Şehir Plancısı /Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu “Vizyon planları hazırlanırken 81 kentin öncelikli 10 temel sorunu ile fırsatlarının ortaya çıkarıldığını ve sorunların çözümü için projeler geliştirildiğini kaydetti. Kentlerin master planları için 162 mekansal gelişim şeması çizildiğine de değinen Faruk Göksu; “Bölgesel ve kentsel stratejik bakış açısı ile gelişim şemaları çizilen kentler, bulundukları coğrafya ve paylaştıkları değerlere göre ölçeklendirilerek vizyon planları oluşturuldu. Her kentin geleceği, ‘vizyon’ yani söylem ve ‘eylem’ başlıkları altında kurgulanarak, kentlerin gelişim stratejilerini tanımlayan 647 kent kodu belirlendi” dedi. Göksu hazırlanan vizyon planlarını Anadolu turnesi yaparak kent belediye başkanlarına ve kamu yönetimlerine sunacaklarını anlattı.

Kentlerin şehir planına ihtiyacı var

Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur da, Türkiye kentlerinin imar planlarına değil şehir planlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kentlerin geleceğinin ‘yeni kent kurgusu nasıl olacak’ ve ‘kentler hangi stratejik rolü üstlenecek’ gibi iki temel sorunun yanıtı ile yeniden kurgulandığını belirten Erden Timur; “Böylece, bölgesel ve kentsel ölçekte master planların hazırlanması için gerekli alt yapıyı ortaya çıkarmış olduk. Yapılan çalışmalar sonucunda her biri elli sayfayı bulan vizyon planları kitap olarak hazırlandı. Planlar öncelikli olarak belediye başkanları olmak üzere kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlarla tartışılacak” dedi.

Kent planlaması için yasa önerisi

Türkiye’nin modern kentlere kavuşabilmesi, kentsel dönüşümün sağlıklı gerçekleşebilmesi için kentsel strateji, planlama konularında yasal düzenleme ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Erden Timur “kentlerin planlı gelişimi ve modernleşmesi için yeni bir yasa şart. Bu yasada örneğin kentsel strateji planları ve master planlar olmadan 1/ 25.000’lik planlar yapılamaz, Kentsel tasarım rehberi yapılmadan 1/5.000 ve 1/1.000’lik imar planı yapılamaz maddeleri yer almalıdır” şeklinde konuştu