AB’ye ihracatda Altensis de söz sahibi olacak

Yapı malzemeleri ihracat ve ithalatında çevreci ürünleri esas alan Avrupa Birliği, yeni bir etiketlemeye yöneldi

AB’ye ihracatda Altensis de söz sahibi olacak

11 Aralık 2013 / emlakwebtv
Çevreci bilinç, dünyada ve özellikle de Avrupa’da giderek yaygınlaşarak gıdadan elektroniğe, binadan enerjiye kadar her alanda kendini belli ediyor. İnsanoğlunun yüzyıllardır bilinçsiz tüketim ve eğilimleriyle kaynaklarının hızla tükenmesine yol açtığı yeryüzüne karşı sorumluluğunu geç de olsa yerine getirmesiyle başgösteren çevre dostu eğilim ve ürünler artık ekonomilere de yol gösteriyor.

Binaların yapımında kullanılan malzemelerin çevre dostu olması yolunda eyleme geçildi
Dünyada karbondioksit salımı daha az olan, enerjiyi ve kaynakları daha az tüketen çevre dostu bina anlayışından sonra üreticiler ikinci adımı atarak, binaların yapımında kullanılan malzemelerin de çevre dostu olması yolunda eyleme geçtiler. Bu konuda en önemli adımı ise Avrupa Birliği üreticileri attı. Yapı malzemeleri ihracat-ithalatında çevre dostu ürünleri esas alan üretici birlikleri ve bu birliklerin kurucusu oldukları enstitüler ve kurumlar, bu kapsamda ürünlerin sürdürülebilirlik parametrelerinin ve harmonizasyonunu yapmak üzere bir de platform oluşturdu.

Eco Platform isimli oluşuma birlik üyesi ülkelerden konuya yetkin firma ve uzmanlar davet edilirken, Türkiye’den ise çevre dostu binalar konusunda danışmanlık hizmeti veren Altensis platformda kurucu üye olarak yerini aldı.

Sözkonusu platform, yapı malzemesi üreticisi firmaların ürünle ilgili ilettiği Çevresel Ürün Beyanlarını AB bünyesinde harmonize edip , bir anlamda AB’ye ihracatının uygunluğunu denetleyecek. Çevresel Ürün Beyanı (EPD) şimdilik Türkiye’de gönüllülük esası ile ilerliyor ancak Türk ihracatçılar EPD’yi kabul eden ülkelere ihracat yapmak için sözkonusu beyana uymak zorunda kalıyor.

Ürünler mercek altına alınıyor
Eco Platform konusunda bilgi veren Altensis kurucu ortağı Serkan Emin, özellikle Avrupa’da ürünlerin üretim süreçlerinin çevreye zararı konusunda ciddi tartışmalar bulunduğunu, bu tartışmalar neticesinde her sektörde ürünlerin mercek altına alındığını söyledi. Ürünlerin hammaddesinin çıkarılmasından son kullanıcıya ulaşıncaya kadarki tüm yaşam süreçlerinin incelenip çeşitli bilimsel hesapların yapıldığını belirten Emin, hızlı tüketim ve dayanıklı tüketim ürün gruplarında eko etiketleme yapıldığını, şimdilerde yapı malzemeleri grubunda da benzer bir mantığı ile, Çevresel Ürün Beyanı (EPD)nın devreye girdiğini açıkladı.

Çevresel Ürün Beyanıyla herhangi bir yapı malzemesi üreticisinin belli bir ürün grubuna yönelik yıllık tüm üretim, hammadde kullanım, enerji, su, vb kaynakları kullanım, atık miktarları, yan ürünleri, vs ölçülüp Avrupa Birliği normlarına göre hesaplanarak o spesifik ürün için çevreye etki parametreleri ortaya çıkarılıyor.

Sözkonusu parametreler, Avrupa’daki Sertifikalandırıcı Kuruluşlar tarafından doğrulanıyor ve bir sertifikaya dönüşüyor. Bu sertifika Çevresel Ürün Beyanı (EPD) olarak adlandırılıyor.

Emin: “Şirketimiz, Türkiye’yi temsil eder bir pozisyondadır”
Altensis Kurucu Ortağı Serkan Emin, Eco Platform’un bu beyanların tüm AB’de ortak bir metodolojiye göre verilebilmesi için oluşturulduğunu söyledi. Bu platformda Türkiye’nin konusunda lider firması Altensis bünyesindeki doktoralı uzmanları ile kurucu üye olarak yer aldığını anlatan Serkan Emin, “Şirketimiz ECO PLATFORM içerisindeki çalışma grupları içerisinde aktif rol olarak bir anlamda gayri resmi olarak böyle bir misyonu olmamasına rağmen Türkiye’yi temsil eder bir pozisyondadır” dedi.