Adalar'ın koruma planı iptal edildi

Mimarlar Odası tarafından Adalar ilçesine ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın iptali istemiyle 7 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Mahkeme planların hukuka uygun olmadığına hükmetti

Adalar'ın koruma planı iptal edildi

Mimarlar Odası'nın yaklaşık 7 yıl önce açtığı Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İstanbul 8'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Hürriyet'te yayınlanan habere göre, Mimarlar Odası'nın 7 yıl önce açtığı davayı görüşen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağına hükmederek, hukuka uygunluk arzetmediği kararını verdi. 

Koruma planının iptalinin iki gerekçesi

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 2011 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na ilişkin olarak Mimarlar Odası'nın iptal istemini haklı buldu. Yaklaşık 7 yıl devam eden hukuki sürecin sonunda nasım imar planının nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağı gerekçesiyle, hukuka aykırılık ve iptal kararı alınmış oldu. Alınan kararın yaklaşık 7 yıl sonra 1/5000 ölçekli planın iptali anlamına geldiğini söyleyen Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay: "İptalin iki gerekçesi bulunuyor. İlki nüfus ve yapı yoğunluğunun artırılması. İkincisi ise doğal sit özelliği üzerinde baskı oluşturacak koruma kullanma dengesini bozucu nitelikte olması." dedi. Atalay, kararın Adalar'ın korunmasına işaret ettiğini belirterek, böylece iç hukuka da yeni bir ölçüt kazandırıldığını belirtti. söyledi

Sivriada ve Yassıada'yı bağlar mı?

Mahkeme kararıyla birlikte akla ilk gelen sorulardan biri ise Demokrasi Adası konsepti ile yoğun bir yapılaşmaya tabi tutulan Sivriada ve Yassıada gibi bölgelerin yeni hukuki süreçte nasıl bir şekil olacağı oldu. Mimarlar Odası Avukatı Can Aala, Sivriada ve Yassıada gibi küçük adalar açısından yeni bir hukuki durumun ortaya çıkmış olduğunu belirterek: "Bu adalardaki yoğun yapılaşmanın hukuka aykırılığı da, söz konusu iptal kararına paralel olarak kayıt altına alınmış oldu." dedi. Atalay, mahkeme kararının hazırlığı yapılan 1/1000 ölçekli planların öncelikle iptal edilen 1/5000'lik planın yapılmasının ardından uygulanması zorunluluğuna da işaret ettiğini vurgulayarak: "Şimdi artık iptal kararına uygun yeni bir 1/5000'lik plan yapılmalıdır." ifadelerini kullandı. 

Mahkeme kararında bilirkişi raporu baz alındı

İstanbul 8'inci İdare Mahkemesi tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde öy birliğiyle alınan kararda bilirkişi raporu belirleyici rol oynadı. Mahkeme kararının alınmasında etkili olan bilirkişi raporunda kot tespiti, birden fazla bodrum katı, 2. bodrum katı ve ortak alanlarla ilgili olarak, plan kararının plan ütününde nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağı uyarısında bulunulmuştu. Yine Büyükada'nın batı yönünde 3. derece, kısmen de 2 ve 1. derece doğal sit alanlarında planlanan rekreasyon ve eğlence parkı fonksiyonlu plan hükmünde yer alan yapılaşma izninin doğal sitler üzerinde yapılaşma baskısı ve koruma-kullanma dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekildi.  Kararda bu hususlara paralel olarak 21 Eylül 2011 tarihli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazim İmar Planı'nın kültürel ve doğal çevrenin korunması hususundaki mevzuata ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı yönünde karar alındı.