Adana Seyhan Barış Mahallesi TOKİ Evleri 5 Mart’ta satışta

Adana Seyhan Barış Mahallesi TOKİ Evleri projesindeki 19 adet konutun başvuru süreci 5 Mart 2015 tarihinde başlayacak. Projede konut fiyatları 171 bin TL’den başlıyor.

Adana Seyhan Barış Mahallesi TOKİ Evleri 5 Mart’ta satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana'da inşa edilen Adana Seyhan Barış Mahallesi TOKİ Evleri projesi kapsamında toplam 19 konutun başvuru süreci 5 Mart 2015 tarihinde başlıyor. 31 Mart'a kadar sürecek başvurular, Halk Bankası'nın bütün şubelerine yapılabilecek.

2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanan Adana Seyhan Barış Mahallesi TOKİ Evleri'nde fiyatlar 171 bin TL ile 227 bin TL arasında değişiyor. 96, 108 ve 120 aylık vadelerle konut sahibi olunabilecek projede aylık taksitler ise 1.071 TL'den başlıyor.

Adana Seyhan Barış Mahallesi TOKİ Evleri ile ilgili TOKİ tarafından yayınlanan detaylı bilgileri aşağıda görebilirsiniz;

"Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat 96 ay vade, %15 peşinat 108 ay vade ve %25 peşinat 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
• Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI'dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

•Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
•Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
• "Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları" şartları kaldırılmıştır.
• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutların satışı teslimli olarak gerçekleştirilecektir.

• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

• Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

• Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir."
 

Firma Bilgisi: Toki