AKG Gazbeton'dan çevreye yatırım

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2001 yılından bu yana verilen “Çevre Ödülleri”nde AKG Gazbeton “Çevre Dostu Proje” kategorisinde üçüncülük elde etti.

AKG Gazbeton'dan çevreye yatırım

Üretim süreçlerinden nihai ürün kullanımına kadar her safhada çevreye duyarlı anlayış ile hareket eden AKG Gazbeton İşletmeleri'nin bu çalışmaları ödüllendiriliyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2001 yılından bu yana verilen "Çevre Ödülleri"nde AKG Gazbeton "Çevre Dostu Proje" kategorisinde üçüncülük elde etti. 

Kaynak kullanımında tasarruf
"Kaynak kullanımında tasarruf ve enerji verimliliği" konusunda geliştirilen proje ile bu yıl içinde KALDER 'in "Yılın Başarılı Ekibi" ödülünü de alan AKG Gazbeton, aynı projenin çevresel katkılarıyla EBSO' nun "Çevre Ödülü" nü almaya hak kazandı. 2014 yılına "kaynak kullanımında tasarruf" sağlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ödüllendirilen bir başka proje ile başlayan AKG Gazbeton, titiz ve duyarlı çalışmaları ile bu alanda kazandığı üç ödül ile yılı tamamlıyor.

EBSO tarafından ödüllendirilen projeyle üretim esnasında oluşan atık ısının geri kazanımı ile doğal gaz tasarrufu sağlanıyor, yeni enerji kaynağı yaratılarak çevresel boyutta önemli bir kriter olan sera gazı emisyonları azaltılıyor. Buharın daha az kullanımıyla 11 ton/gün su tasarrufu sağlanıyor ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği gerçekleştiriliyor. Güneş panelleri sayesinde yenilenebilir enerji kullanılarak ısı elde edilip ikinci bir çevresel değer oluşturuluyor ve fosil enerji kaynağı olan doğal gaz kullanımında tasarruf sağlanıyor.

Fosil yakıt olan doğal gazın kullanımının azaltılmasıyla iklim değişikliğine etki eden sera gazı emisyonları azaltılarak eko sisteme olumlu katkı sağlandı ve 1,38 ton/gün CO2 salınımı engellendi. Kondens enerjisinin kullanımıyla sera gazı salımında yüzde 21, yenilenebilir enerji kullanımıyla da yüzde 40 sera gazı salımı azaltıldı. Tesisin toplamda yarattığı sera gazı emisyonu salımında ise yüzde 9 azaltım sağlandı.

Tüm bu kazanımların, AKG Gazbeton'un duyarlı yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirten ve EBSO tarafından verilen ödülü AKG Gazbeton İşletmeleri adına alan AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali Şükrü Kahyaoğlu, "Ekip arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kurum olarak bakış açımızı, hedeflerimizi kendi alanlarındaki uygulamalara başarıyla aktaran ve proje dalında bize bu önemli ödülü kazandıran ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.